Tuesday, February 26, 2008

Andalucia inspireert met genderbeleid

Naast de in eerdere berichten genoemde bijdragen van sommige regeringsdelegaties was ook die van Spanje interessant in de groepssessie B maandagmiddag. Twee zaken zijn belangrijk volgens de Spaanse afgevaardigde: uitbreiding van het budget voor gender equality and women's rights organisations, zowel in het internationale beleid als op het thuisfront. Daarnaast gender sensitive budgetplanning bij alle departementen, niet alleen het ministerie van financien.
Als voorbeeld werd de autonome regio Andalucia genoemd. Daar is het Instituto de la Mujer (een national machinery) met voldoende budget (ongeveer 650 fte en kantoren in alle provincies van de regio) met bevoegdheden om alle departementen met hun budget kritisch tegen het licht te houden, voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Het Vrouwenbureau krijgt bovendien alle wetsontwerpen voordat ze bij het parlement worden ingediend voor een Gender Impact Assessment.
Hoe zouden we voor elkaar kunnen krijgen dat de Nederlandse overheden zich daardoor laten inspireren?

Leontine Bijleveld (WO=MEN en Netwerk VN-vrouwenverdrag)

No comments: