Wednesday, February 27, 2008

Nederland blokkeert aanscherpen slotverklaring

Uit de briefing van het Sloveens voorzitterschap woensdagmiddag bleek dat de maandag ingestoken amendementen in ieder geval ten dele resultaat hebben afgeworpen. Zo is er overeenstemming over het toevoegen van kennisinfrastructuur in de paragrafen die gaan over de noodzaak van financiele steun aan vrouwenorganisaties, in de EU-delegatie althans. Men zoekt nog naar exacte bewoording, wellicht wordt dat gender expertisecentra.
Op verschillende punten zet het Sloveens voorzitterschap er zich voor in om de tekst van de slotverklaring sterker te maken. Nederland ondersteunt deze inzet helaas niet op alle punten, in tegendeel. Zo voert Nederland, naar verluidt, het verzet aan tegen de sterkere bewoordingen over de financiering van ' womens rights organisations' (zowel civil society als national machinery) in de onderhandelingen in het EU-kamp. Spanje en het Verenigd Koninkrijk hadden zich publiekelijk eerder (maandag) een warm voorstander betoond. Het Sloveens voorzitterschap heeft zich hiervoor ook sterk gemaakt. Morgen zou een laatste poging gedaan worden om Nederland over de streep te trekken.
Misschien kan dan inspiratie ontleend worden aan de bijeenkomst Going Dutch (zie hieronder). Daar verklaarde de woordvoerder van de Nederlandse delegatie dat ons land zo veel waarde hecht aan de stem van civil society, dat er ruime middelen voor worden vrijgemaakt. Ook al betekent dat het financieren van kritische oordelen over eigen beleid. Dat houdt je scherp en bij de realiteit, zei Robert Dijksterhuis (hoofd DSI/ER ministerie Buitenlandse Zaken).
Kennelijk spreekt de Nederlandse overheid niet (meer) met een mond. Want het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen draagt uit dat alleen organisaties die het overheidsemancipatiebeleid ondersteunen en uitdragen nog op subsidie kunnen rekenen. OC&W wil geen subsidie verlenen aan vrouwenorganisaties; wat er nog over is van de emanciatie-infrastructuur moet een kwart van het geld inleveren en er gaat (opnieuw) veel emancipatiegeld overgeheveld worden naar gemeenten (die veelal zelf hun emancipatieinfrastructuur de afgelopen jaren hebben afgeschaft). Gelukkig heeft de Tweede Kamer eind vorig jaar het groene licht daarvoor nog niet gegeven - eerst een brede evaluatie.
Leontine Bijleveld (WO=MEN en Netwerk VN-Vrouwenverdrag)

2 comments:

Saskia Bakker said...

Hallo Leontine en Ireen,

interessant om jullie bijdragen te lezen. Goed dat je zo'n positieve reacties kreeg op je statement, Ireen. En frappant hoe Nederland steeds verschillende gezichten toont...

Zairah Khan said...

Hi Leontien, het blijkt inderdaad dat er voor binnen en buitenland met twee maten gemeten wordt. Ik ben blij dat we zo'n goeie vertegenwoordiging hebben dit jaar. Ik ben benieuwd of Nederland nog meegaat, anders zou het nog een schaduw werpen op goeie voorbeelden van Nederlandse inzet zoals het NAP en MDG...Zet hem op!