Monday, March 3, 2008

Actie oproepen

UNIFEM is een handtekeningenactie begonnen tegen geweld tegen vrouwen. Voor de eerste 100.000 handtekeningen zal de Unites Nations Foundation $ 100.000 storten in het UN Trust Fund to End Violence against Women. Inmiddels zijn er ruim 200.000 handtekeningen verzameld, een groot deel digitaal: Say no to violence.

De Feminist Task Force van GCAP (Global Call to Action Against poverty) is een 8 maart kaartenactie begonnen onder de leus: Gender Equality to End Poverty.
De actie is via de secretarisgeneraal van de VN Ki Ban Moon gericht aan de regeringen om zich te committeren aan vergroten van de financiele steun voor gender equality en empowerment van vrouwen. En om zich te committeren aan het investeren in vrouwen en meisjes om de feminisering van de armoede uit te stoppen. Teken op Whitebandwomensday!

Leontine Bijleveld (WO=MEN en Netwerk VN-Vrouwenverdrag)

No comments: