Sunday, March 2, 2008

Actie tegen VN-mortorium tegen abortus

Geïnspireerd door het Moratorium tegen de doodstraf (op 17 december 2007 door de Algemene Vergadering van de VN aanvaard) heeft de Italiaanse journalist Guiliano Ferrara opgeroepen om tot een VN moratorium tegen abortus te komen. Ferrara, uitgever van een rechtse krant in Italie en bekende TV-presentator, heeft al steun gekregen uit allerlei landen. Het Vaticaan voorop, maar ook katholieken en andere fundamentalistische groepen uit de VS, Duitland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de lobby begonnen.
De Italiaanse vrouwenorganisatie Arcidonna heeft tijdens de CSW het initiatief genomen tot een internationaal protest tegen Ferrara’s moratoriumactiviteiten. Tijdens de grote 8 maart manifestatie in Rome van de Italiaanse vakcentrales en vrouwenorganisaties (waaronder Arcidonna) zal de internationale adhesie publiek gemaakt worden. De boodschap is helder en duidelijk: als we het over vrouwenrechten hebben is een stap terug niet aan de orde.
WO=MEN, Hivos en het IIAV hebben de oproep onderschreven. Andere Nederlandse CSW-gangsters hadden (nog) geen mandaat van hun organisatie met accreditatie. Hier is de stand van zaken. Bij arcidonna@arcdonna.it kunnen organisaties adhesie betuigen.

Leontine Bijleveld (WO=MEN en Netwerk VN-vrouwenverdrag)

1 comment:

Margreet said...

Goede actie!

Is er ook een duidelijke, engelstalige site?
Mijn italiaans is helaas niet zo goed.