Tuesday, March 4, 2008

Gebrek aan fondsen voor vrouwenkenniscentra belemmering BPfA

CSW 52 gaat over de financering van gender equality en women's empowerment. Het Beijing Platform for Action (1995)bevat goede afspraken, maar de uitvoering wordt belemmerd door het ontbreken van financieel commitment daarvoor.Winst is dat de VN erkent dat de uitvoering van de Platform for Action tegen wordt gehouden doordat er te weinig middelen zijn. Dat weten de vrouwen NGOs al te goed. Financiering voor vrouwenorganisaties wordt steeds moeilijker en financiering voor vrouweninformatiecentra ook. Een 'adequate resourced gender knowledge infrastructure' is onontbeerlijk voor de uitvoering van de Beijing Platform for Action. In de praktijk blijkt, zo weten we van de 400 vrouweninformatieinstellingen in de Know How Community, dat de emancipatie kennisinfrastructuur zwaar onder druk is komen te staan, ook in Nederland. Tijdens de Know How Conferentie 2006 in Mexico is besloten om dit probleem onder de aandacht van de VN bekend te brengen.
Lin McDevitt-Pugh kreeg op 3 maart spreektijd, namens een aantal geaccrediteerde NGO's. NGOs werden niet toegelaten tot de zwaar bewaakte vergaderzaal of publieke tribune. Omdat tijdens de eerste CSW-week minder dan 10 NGO's de CSW mochten toespreken, was nog een handjevol NGO-sprekers, die zich ruim te voren hadden aangemeld, uitgenodigd hun 3 minuten statement te komen afleggen. Om in VN-processen te mogen participeren moeten NGOs door een strenge selectieprocedure heen. Eenmaal toegang hebben tot het gebouw betekent nog geen toegang tot de vergaderingen. Nooit eerder is in zo'n vroeg stadium, de eerste dag van de tweede week, de deur gesloten voor NGO's. Massaal protest heeft vooralsnog geen open deuren opgeleverd.

Na publikatie van de tekst van de interventie van Lin (Investing in Information) namens een aantal geaccrediteerde Nederlandse NGO's op het weblog van WO=MEN in New York kwamen er van allerlei kanten enthousiaste reacties. Zo liet het secretariaat van WO=MEN weten graag bij deze tekst aan te sluiten. Ook Aim for Human Rights, de nieuwe naam voor het Humanistisch Overleg Mensenrechten, liet weten veel belang te hechten aan het statement.

Leontine Bijleveld en Lin McDevitt-Pugh

No comments: