Friday, March 7, 2008

Liberia brengt standpunt NGO's in

Ruim twee jaar pleiten vrouwenorganisaties voor een versterking van de gender organisatie binnen de Verenigde Naties. Ze willen een groter mandaat, een organisatie onder leiding van een adjunct-secretaris-generaal, die direct rapporteert aan de hoogste baas van de VN, de secretaris-generaal. Een organisatie met meer gezag en bevoegdheden, met een waakhondfunctie ten aanzien van de andere VN-organisaties. Een organisatie met een normatieve functie, inhoudelijk en beleidsmatig advies voor intergouvernementele en interne VN beleidsvorming. Een organisatie met een operationele functie, die technische assistentie verleent met een budget voor activiteiten in landen. Dit proces is helaas tot stilstand gekomen, want ze moeten bezien worden in relatie tot plannen voor hervorming van de hele VN. Noord-Zuid tegenstellingen, geo-politieke belangen en regionale allianties frustreren de door vrouwenorganisaties zo gewenste versterking van de gender organisatie binnen de VN.
De Liberiaanse Minster voor Gender and Development, Vabah K. Gayflor, was zo dapper om tijdens de onderhandelingen over de aan te nemen conclusies van de CSW hierover een amendement in te dienen: “Create a consolidated, strong and fully resourced United Nations entity for women and gender equality led by an Under-Secretary General that combines normative and operational functions to effectively enhance results at the country level.” Dat voorstel gaat het niet halen. In Afrika zelf onderschrijven maar vijf landen dit voorstel. De Europese Unie, Noorwegen, Canada, Nieuw Zeeland en Australië zijn in principe voor een versterkte VN-gender organisatie. Zij kunnen het proces niet vlot trekken, zonder de steun van Zuidelijke delegaties.
Interessante noot: Vabah Gayflor is een ISS Women and Development Masters Graduate. Als externe deelnemer, volgde ik een module van haar studie programma. Ik herinner me dat zij zich toen grote zorgen maakte over haar familie, gezien de burgeroorlog in Liberia op dat moment. Het weerzien met haar, nu als Minister, die met lef opkomt voor de belangen voor vrouwen, is een opsteker. Empowerment van vrouwen: yes we can (and yes we will)!

Ireen Dubel - Hivos

No comments: