Friday, March 7, 2008

No Agreed Conclusions on Financing for Gender Equality, yet

Het liep tegen zevenen vanavond op 7 maart, toen uiteindelijk CSW 52 niet beëindigd werd, maar opgeschort tot ergens volgende week. De dagenlange informele onderhandelingen, inclusief uiteengaan in drafting groups op bepaalde onderwerpen, hadden nog geen resultaat opgeleverd. Men denkt er met voortgaande onderhandelingen in besloten setting met consensus uit te komen, wellicht vanavond al. Afgaande op het deel van die besloten onderhandelingen dat we vandaag konden meemaken (een zijdeur van de publieke tribune bleek niet afgesloten), zijn we niet zo optimistisch.

Zelfs al slaagt men er in om consensus te bereiken, waarover gaat het dan nog? De heetste hangijzers gaan precies over het onderwerp van deze CSW: Financing for gender equality and the empowerment of women. Gaan we maatregelen nemen om gender equality op te nemen als ‘core value’ in ontwikkelingshulp, of houden we het bij aanmoedigen van het integreren van gender perspectives? Wordt de cruciale rol van vrouwenorganisaties in civil society erkend en daarmee ook de noodzaak van financiering van die organisaties of niet.
Alle teksten die nog op een of andere manier aanknopingspunten bieden worden systematisch er uit gesloopt. Dan weer heeft Sudan het voortouw, dan weer de VS, Cuba, Egypte, Iran of Syrië. Van de EU vernemen we (te) weinig weerwoord, maar Canada, Nieuw Zeeland, Noorwegen en Zwitserland doen zo nu en dan hun best om er iets door te krijgen of iets tegen te houden.

De Nederlandse regeringsdelegatie is al blij dat een compromistekst is aangenomen over onderwijs en gezondheidszorg, waarin je als je heel goed leest de toegang tot seksuele en reproductieve dienstverlening kunt halen. Het schijnt dat deze tekst vorig jaar nog niet mogelijk was.
Voor de internationale lobby van vrouwenorganisaties levert dit allemaal weinig aanknopingspunten op. Maar wie weet komt er uit het nachtelijke beraad toch nog iets. We houden jullie op de hoogte, zodra wij iets meer weten.
Verder zullen we in de komende tijd nog wat berichten opnemen over de uitstekende panels die er ook waren deze twee weken, met zo mogelijk een link naar verdere informatie.

Leontine Bijleveld (WO=MEN)

No comments: