Monday, August 3, 2009

More information on CSW communication procedure

27 July 2009
Dear Friends,

I am writing you to share information on an under-used yet potentially effective advocacy tool: the Communications Procedure of the UN Commission on the Status of Women.

The Communications Procedure of the CSW deals with allegations of human rights abuse(s) by one or more Member State(s) against women. It does not deal with individual cases of abuse, but rather patterns of abuse.

There are very few prerequisites for submission: the communication itself can be as long or as short as you like (the entire submission can be less than a page long); a petitioner(s) must be identified at first but thereafter can have his/her identity treated confidentially; the petitioner(s) need not be from the country where the alleged abuse is taking place; the communication must contain allegations of a violation the human rights of women; and can be against one or more countries.

Once received, the communication is sent to the Government(s) involved who is then asked to respond. The Division for the Advancement of Women then summarizes all the information received and submits it to the CSW Working Group on Communications who reviews the information and makes recommendations. These findings are then presented to the entire 45 member Commission on the Status of Women for their approval. The approved recommendations are sent to the Government(s) involved (confidential), and a list of patterns of abuse is published in the CSW’s annual report without mention of specific countries (public).

The strength of this procedure is that there are very few prerequisites; with ‘little’ effort a Government can be asked to respond to allegations of abuse; the allegations will be viewed and discussed by the entire 45 member CSW; and the process can result in a set of recommendations being issued by the CSW to the Government in question. The ‘con’ of course is that this is largely a confidential procedure, so that the petitioner will not be able to see the response of the Government or the final set of recommendations.

The deadline for the next round of submissions is 14 August 2009.

I encourage you to consider this communication procedure, with all of its potential ramifications which only you can know, and to visit the website and/or contact me for further information.

Warmly,
Janine Moussa

Women's Rights Section
Division for the Advancement of Women

Tuesday, April 7, 2009

Wereld nog niet toe aan seksuele rechten

Hilde Kroes, werkzaam bij World Population Foundation, lid van Wo=Men, is bij de VN in New York voor vergadering van de Commission on Population and Development.

Er is een resolutie. De regeringsdelegaties waren bereid verregaande compromissen te sluiten om toch met agreed cocnlusions te komen. Liever een gemaakte afspraak met winnende en verliezende terreinen, dan helemaal geen resolutie.

Maar het viel niet mee. Donderdagavond begreep ik voor het eerst de diepste betekenis van het woord 'lobbyen'. Want daar zat ik. Bewapend met mijn laptop, telefoon, kop koffie en de relevante VN resoluties van andere jaren. Tot 3 uur in de nacht. Want zo lang zaten de lidstaten om de tafel om te onderhandelen over de tekst. Het delegatielid van India verliet nog voor middernacht de onderhandelingskamer, hoofdschuddend: hij geloofde er niet meer in dat deze landen het eens gaan worden. Anderen waren meer optimistisch, ook al bleef het de vraag wie aan het langste eind zou trekken. Om 3 uur begrepen we dat de onderhandelingen de volgende dag verder zouden gaan.

De EU was definitief uit elkaar gevallen. De G77 al eerder in de week. In hoekjes van de lobby en kamertjes werden nieuwe blokken gevormd. Nederland maakte een front met Noorwegen, Zweden, Canada, Nieuw Zeeland en Groot-Brittanie en Zwitserland. De Latijns Amerikaanse landen waren een sterk team en Zambia en Zuid-Afrika opereerden zelfstandig en met een duidelijke - progressieve - stem.

Het was spannend op de laatste dag. De Maleisische voorzitter van de onderhandelingen kwam met een tekst waarin hij alle input van de landen zoveel mogelijk had verwerkt. Hij was geduldig geweest tot aan donderdagnacht. Nu was hij er klaar mee. Met deze tekst zou iedereen tevreden moeten zijn. Zijn boodschap was:

Take it or leave it.

Als een razende gingen mijn collega's en ik door de tekst. We hebben nog geprobeerd kleine aanpassingen door te spelen, maar de voorzitter was duidelijk. Dit zou de resolutie worden of anders niets. Sommige EU landen twijfelden nog, maar de NGO mening was onbetwist: ondanks wat ongelukkige toevoegingen was dit een heel goede tekst voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van iedereen.

Er stond namelijk voor het eerst de frase 'seksuele en reproductieve gezondheid en rechten' (SRGR) in een VN tekst. Iets wat wij dagelijks gebruiken in ons werk is niet internationaal erkend, en dan gaat het vooral om de verwijzing naar 'seksuele rechten'. Een no-go gebied voor de conservatieven en sommige religieuze landen op deze aarde. Ik hield mijn hart vast toen de voorzitter van de Commission vroeg of ze de hamerslag kon geven voor deze tekst. Het bleef stil... tot: Iran de hand op stak. 'Madam Chair', zei hij: 'My country and others are confused about the phrase 'sexual and reproductive health and rights'. Ze wilden er niet mee akkoord. De voorzitter gaf de vergadering 10 minuten om hierover tot consensus te komen.

Het was alsof er een wervelwind ging door de vergaderzaal. Mensen krioelden opgewonden om elkaar heen, er werden allianties gesloten, er werd gepraat,overtuigd, teruggetrokken uit de zaal. Het waren de spannendste tien minuten van de hele week. Zou er misschien toch geen resolutie komen? Zal SRGR er toch uit gaan?

Na deze spannende minuten kwam het verlossende woord. Er was consensus. SRGR zou worden veranderd in VN taal: 'seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten.' Zoals de Maleisische voorzitter zei: niemand kan even blij zijn met de tekst. We hebben geprobeerd iedereen even niet-blij te laten zijn met de tekst. De conservatieve landen en het Vaticaan hebben in hun statements na afloop van de hamerslag kanttekeningen geplaatst, waarin ze zich distantieren van toegang tot abortus. Malta ging als enige zo ver door te verklaren dat ze niets te maken willen hebben met 'commodities', waaronder oa. condooms verstaan worden.

Maar al met al zijn we tevreden. Even leek het onmogelijke te gebeuren; dat SRGR eindelijk internationaal erkend zouden worden. Dat het op de laatste minuut niet doorging voelt toch als een domper. Maar het geeft wel aan dat er een verschuiving mogelijk is binnen de VN landen. En dat onze lobby pogingen toch tot iets leiden. Dat blijkt wel omdat er in deze resolutie voor het eerst over 'comprehensive sexuality education' (seksuele voorlichting waarin alles bespreekbaar wordt gemaakt - inclusief condooms - zodat jongeren een eigen keuze kunnen maken rond seksualiteit) wordt gesproken. En over het vrouwencondoom. Ook staan er prominente passages in over jongeren, mede door de uitstekende lobby en contacten van de jongerengroep.

In een tekst waarin werkelijk elk woordje telt zijn dit grote stappen voorwaarts. Het is en blijft een politiek spel, maar met verregaande gevolgen voor de gezondheid en rechten van jongeren, vrouwen en mannen op seksueel en reproductief gebied. Deze resolutie is wederom een begin, zoals elk jaar, van het verbeteren van deze rechten en gezondheid. We houden de vinger aan de pols, elke dag!

Thursday, April 2, 2009

Uren discussie rond één klein woordje

Hilde Kroes, werkzaam bij World Population Foundation, lid van Wo=Men, is bij de VN in New York voor vergadering van de Commission on Population and Development.

Het is donderdagavond na zessen in de avond en mensen beginnen een beetje onrustig heen en weer te lopen. De onderhandelingen zijn al vanaf vanochtend vroeg bezig en er komt maar weinig informatie naar buiten. Het is gissen wat er achter de grote houten deuren gebeurt. Niet alleen dat maakt mensen onrustig, maar ook het feit dat er vandaag een agreement moet komen. Morgen is de dag gereserveerd voor praktische vergaderzaken.

Geruchten zijn er genoeg: vandaag nog was de EU een groep, toen vielen ze uit elkaar, daarna waren ze weer terug als een groep en nu zijn ze alleen uit elkaar op de paragrafen die over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten gaan. Zambia en Zuid Afrika zijn stevige partners, ze brengen ervaringen uit hun landen mee als het gaat om de gevolgen van het gebrek aan seksuele en reproductieve dienstverlening.

Het thema dit jaar lijkt moeilijker dan gedacht. De review van de afspraken die 15 jaar geleden zijn gemaakt is een aanleiding voor de conservatieve landen (Syrie, Pakistan en Egypte voorop) om hun onvrede uit te spreken over die afspraken. Hoewel de PoA van 1994 niet meer onderhandelbaar is, vertraagt deze onvrede het proces erg. Geraffineerd komen ze met tekstvoorstellen die niet in lijn zijn met deze afspraken. Wij leveren dan teksten aan die wél opgetekend staan voor de progressieve landen.

Men kan het niet eens worden over het woordje 'services'. 'Reproductieve dienstverlening' betekent alles van informatie, educatie, zorg, ondersteuning, behandeling, rond reproductie. Abortus valt daar ook onder en dat is en blijft een heikel punt. Twee uur hebben ze vergaderd over dat woordje, zonder succes. De discussie is opgeschoven naar een later tijdstip. Ergens vannacht.

Ondertussen stuurden de oppositie organisaties een paniekmail naar hun collega's in Amerika. Ze beschreven deze bijeenkomst als 'de ergste VN bijeenkomst sinds 10 jaar', door de aanwezigheid van ons. Ze riepen hun collega's op met spoed naar de VN te komen om te helpen in hun lobby. Twintig extra tegenstanders van onze issues traden vandaag aan. Maar het lijkt een beetje te laat. Ondertussen verspreiden ze het nieuws dat wij pornografie en pedofilie promoten. Wij verstaan echter heel andere dingen onder seksuele rechten.

Het wordt een latertje vanavond!

Wednesday, April 1, 2009

Chips en late uurtjes, voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Hilde Kroes, werkzaam bij World Population Foundation, lid van Wo=Men, is bij de VN in New York voor vergadering van de Commission on Population and Development.

Nog geen twee weken na de CSW, de vrouwenvergadering van de Verenigde Naties, zitten de werelddelegaties weer met elkaar om de tafel. Dit keer voor de vergadering over bevolking en ontwikkeling, een jaarlijks terugkerend evenement in New York.

Het is half tien 's avonds en af en toe komt er roodhoofdig delegatielid de strict gesloten kamer uitlopen. De Finse dame pakt een appel uit haar tas en haalt diep adem. Ik loop samen met mijn twee Amerikaanse collega's op haar af en vraag hoe het binnen de kamer gaat. 'De onderhandelingen gaan moeizaam', zegt ze, 'we gaan zeker nog tot na middernacht door'. Ze geeft ons de ins en outs over hoe de discussies verlopen. We fluisteren een beetje, omdat mensen van 'de oppositie' niet ver van ons staan af te luisteren. In de TL-verlichte gang van het VN gebouw zitten mensen van allerlei ontwikkelingsorganisatie met smart te wachten op een beetje nieuws. Sommigen zijn driftig aan het typen op hun laptops, te werken aan teksten die delegaties mee kunnen nemen naar binnen. Anderen houden de deur constant in de gaten om te kijken wie er naar buiten komt lopen.

Wat is er zó belangrijk, dat rergeringsdelegaties en NGOs tot zo laat opgesloten zitten in de kelders van de VN?

Deze week, van 30 maart tot en met 3 april, zijn regeringen van over de wereld bij elkaar om de stand van zaken te bespreken na 15 jaar Cairo agenda en 10 jaar Millennium Development Goals. In Cairo in 1994 spraken de wereldleiders een programma af dat zou bijdragen aan bevolking en ontwikkeling - de ICPD. Het was een historisch moment: voor het eerst werd er internationaal erkend dat individuen recht hebben op het maken van vrije keuzes rond reproductie en sexualiteit, op basis van goede informatie en de toegang tot dienstverlening. Het programma - in een notendop - spreekt van vrouwenemancipatie - en empowerment, seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten, toegang tot veilige abortus waar dat legaal is en het recht zelf te kiezen over je lichaam en het wel of niet krijgen van kinderen. Vijf jaar later werden de Millennium Doelstellingen opgetekend, 8 doelen om een einde te maken aan armoede.

Vijftien jaar na de ICPD wordt er nu gekeken hoe de regeringen zich aan de afspraken hebben gehouden. En dat is in sommige landen niet zo best. Seksualiteit, reproductie, vrouwenrechten, abortus... de wereld is misschien op geen ander terrein zo verdeeld als op deze issues. En dat is de afgelopen drie dagen wederom duidelijk geworden. De resolutie die vrijdag op tafel moet liggen zal de komende vijf jaar en wellicht verder bepalen. Hoewel slechts woorden en blaadjes papier: wát er precies wordt geformuleerd heeft invloed op miljoenen vrouwen, meisjes, jongens en mannen en hun gezondheid, welzijn en in sommige gevallen: leven.

De Europese Unie trekt gewoonlijk samen op en doet tekstvoorstellen op de draft resolutie. De Nederlandse delegatie leek optimistisch tot eerder op deze dag: er was een akkoord binnen de EU. Opmerkelijk, aangezien Malta ook in deze meeting een groot struikelblok vormt. De Maltese regering is principieel tegen abortus en het recht van jongeren toegang te krijgen tot seksuele en reproductieve dienstverlening. Eerder vandaag hoorden we dat de G77, een groep van ontwikkelingslanden, uit elkaar gevallen is omdat de Islamitische landen en enkele landen in Afrika en Latijns Amerika het niet eens konden worden. Landen als Noorwegen, Canada, Nieuw Zeeland, Zwitserland zijn onze bevriende regeringen. En ook, sinds begin dit jaar, de Verenigde Staten, nu Obama president is.

We zijn met 50 mensen van NGOs in het veld van vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van over de hele wereld hard en strategisch aan het werk om te zorgen dat er zoveel mogelijk progressieve taal in de resolutie komt. We schrijven tekstvoorstellen, we houden vinger aan de pols bij delegaties, en we zitten tot later op de gangen van VN te wachten op nieuws. Vandaag gaven we op elkaar afgestemde speeches en we vormen een goed front tegen de NGOs die onze oppositie zijn: veelal conservatieve, zwaar religieuze organisaties die tegen condooms, abortus en seks voor het huwelijk zijn. Hun lobby-activiteiten zijn goed georganiseerd en gericht op landen als Malta.

Inspirerend en hoopvol om te zien dat een groep jongeren flink actief is om jongerenissues op de agenda te zetten. Sara en Marina van CHOICE, lid van Share-net, houden een jongerenblog bij, zie: http://www.oneworld.nl/Opinie/Weblog/weblogentry/566/Helft_wereldbevolking_onder_25

De Finse dame is terug in de onderhandelkamer en ik wacht - met een zakje chips en een koek als avondeten - op het volgende beetje nieuws...

Zie voor meer informatie:
WPF: www.wpf.org
ICPD: http://www.unfpa.org/icpd/icpd.cfm
CPD: http://www.un.org/esa/population/cpd/cpd2009/comm2009.htm

54th session will be the implementation of the Beijing Platform on the occasion of its 15th anniversary

Loeky Droesen is bestuurslid van wo=men en programma medewerkster vrouwenrechten bij Aim for human rights.

The theme of next year's CSW the 54th session has been announced and will be "the implementation of the Beijing Platform on the occasion of its 15th anniversary".

The Commission of the 54th session was elected. They are delegates from Italy, Japan, Senegal and Armenia. The CSW NGO group is planning an event in the days before the start of the 54th CSW, to celebrate Beijing +15 as an NGO community. Time to start thinking about preparing and participating in 2010. Loeky Droesen

Tuesday, March 24, 2009

Agreed conclusions gepubliceerd

Loeky Droesen is bestuurslid van wo=men en programma medewerkster vrouwenrechten bij Aim for human rights.

De tekst van de nieuwe agreed conclusions staat op de CSW 53 website, zie de link in onder weblink op deze pagina.

Mocht je het leuk vinden om nog meer inpressie van de CSW te lezen dan kun je ook terecht op de blog. http://internews-equalshare.blogspot.com/. Zij versloegen de CSW met het doel journalisten in afrika op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en schreven o.a een verslag van een van onze aim for human rights panels

De Nederlandse NGO's en de Nederlandse overheidsdelegatie zullen binnenkort nog bij elkaar komen om onze ervaringen met elkaar te delen. Zodra de datum en plaats bekend zijn zullen we die informatie hier op de blog mededelen. Loeky Droesen

Er zijn toch agreed conclusions

Ines Orobio de Castro van E-Quality deelt haar CSW ervaringen op de E-Quality website en hier op de Wo=men blog

Op vrijdag (13/3) zou om half 3 duidelijk worden of er Agreed Conclusions zouden komen. Het duurde echter tot 18.00 uur voordat de vergadering weer werd hervat. Het secretariaat van de CSW had kans gezien om een nieuwe Agreed Conclusion te maken. Weliswaar niet bepaald een hemelbestormend document, maar toch. Het was nu take it or leave it: het hele pakket of niets. Syrië sputterde wat, Iran en Quatar zeiden nee. Daarmee leek de zaak afgeschoten, maar toch gingen de EU en diverse andere landen weer aan de gang om die twee over te halen, dan wel via bevriende mogendheden onder druk te zetten. Want de meeste lidstaten, inclusief notoire dwarsliggers, vonden het toch wel heel erg als de CSW zou worden afgesloten zonder Agreed Conclusions. Het duurde en duurde en om 19.15 moest ik echt weg naar het vliegveld. Onderweg in de taxi kreeg ik een sms van Joan Ferrier dat uiteindelijk de AC's waren aangenomen.
Ik kan ze niet opsturen, want ik heb alleen een papieren versie, en ze staan nog niet op site. ( http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/53sess.htm )

Gemengde gevoelens, want dit slotdocument stelt niet veel voor. Zo is de uiterst brave paragraaf over sexual en reproductive rights van de EU verdwenen. Het lijkt elk jaar moeilijker te worden. Een paar landen kunnen alle andere in gijzeling nemen. En het leek wel of sommige landen precies de bedoeling hadden om te traineren. In ieder geval had het niets meer met het onderwerp te maken. Eerst gingen ze dwarsliggen bij het hoofdthema, en toen de druk op de ketel te hoog werd gingen ze ineens moeilijk doen over de pre-ambule.
Wel bewondering voor het bureau van de CSW dat ze binnen een paar uur een nieuwe tekst gemaakt hebben. Hoog tijd voor een resolutie-vorm, gewoon meerderheid van stemmen.

Dat was het dan. Wij (NL NGO's) hadden in ieder geval een goede samenwerking en werden regelmatig voorzien van informatie door de NL delegatie. Iedereen bedankt, en tot ziens bij de debriefing." Ines Orobio de Castro

Bericht van Ines eerder op de dag

Het wil niet vlotten met de Agreed Conclusions. Met name Syrie gesteund door Iran ligt extreem dwars. Wil op het gebied van mensenrechten van vrouwen en specifiek wat betreft geweld tegen vrouwen, uitzonderingen op grond van religie, cultuur e.d. Afgelopen nacht heeft men tot 6.00 in de morgen onderhandeld. De vorige nacht tot 2.00 uur.

Ondertussen heeft Mira Woldberg (van de NL delegatie) gisteren samen met USA, Nieuw Zeeland, Canada, Egypte en Maleisia 6 nieuwe paragrafen mbt HIV/Aids kunnen fabriceren. De draft Agreed Conclusions waren in het begin 5 pagina's lang, afgelopen maandag waren ze uitgegroeid tot 25 pagina's! Vooral bij het gedeelte over HIV/AIDS waren er tientallen alternatieve paragrafen en/of frasen ingevoerd, die met geen mogelijkheid onderhandelbaar waren, laat staat kondern worden teruggebracht tot een overzichtelijk aantal. Vooral dankzij de compromisloze opstelling van Syrie.

De EU zal nog tekst over reproductieve rechten inbrengen. Afgelopen woensdag (11-3) is de EU er namelijk eindelijk in geslaagd tot overeenstemming te komen. Dat wil zeggen dat Malta overstag is gegaan wat betreft reproductieve rechten, onder voorwaarde dat die alleen in relatie tot HIV/AIDS zouden worden genoemd (dus in de verste verte niets met abortus van doen). Daar was wel overleg op ambassadeursniveau voor nodig geweest. Overigens zal deze EU inbreng het niet halen geen enkele andere delegatie heeft iets over reproductieve rechten), maar het moet in ieder geval op de agenda worden gezet en er ook blijven.

De EU staat ook alleen wat betreft het invoeren van een statement over de hervorming van de gender structuur binnen de VN (GEAR). Helemaal alleen? Nee, want een klein eilandje in de Grote Oceaan, Niue geheten, gaat samen met Zwitserland nog proberen iets hierover te formuleren en in de onderhandelingen te brengen.

Op dit moment (vrijdag 13.00 u) gelooft niemand dat er Agreed Conclusions. Er wordt gesproken over een andere methode van werken, want die nachtelijke sessies en eindeloos getraineer - 1 land kan alle andere gijzelen - leiden tot niets, behalve slechte humeuren.
De CSW zou uitsluitend met resoluties kunnen gaan werken, dan is alleen een meerderheid van stemmen nodig.

Vanmiddag om drie uur wordt waarschijnlijk duidelijk of er nog een door iedereen gedragen slotdocument in zit. Als dat zo is laat ik de uitkomst nog weten.

Ines Orobio de Castro

Friday, March 13, 2009

Land en eigendomrechten en HIV/Aids


Loeky Droesen is bestuurslid van wo=men en programma medewerkster vrouwenrechten bij Aim for human rights.

“Toen ik gister het Verenigde Naties gebouw uitliep, waren de diplomaten nog druk aan het onderhandelen over de tekst. De verwachting was dat men de nacht door zou moeten onderhandelen en de kans is groot dat men er voor het officiële einde van de CSW op vrijdag niet uitkomt. Dat was vorig jaar ook het geval. Het zijn echt zware dagen voor de onderhandelaars. De Nederlandse overheidsdelegatie is heel actief en probeert met kleine sub clubje op controversiële punten met aanvullende teksten te komen, die wel acceptabel zijn.

De agreed conclusions worden met consensus aangenomen. Dat betekent dat een land de agreed conclusions kan blokkeren door NEE te zeggen. We horen in de wandelgangen dat nu vooral Syrië dwars gaat liggen. Syrië wil o.a dat het woord harmful voor cultural and religious stereotypes blijft staan. Dat zou betekenen dat er ook positieve stereotypes bestaan over de rollen van mannen en vrouwen, dus daar zijn wij en heel veel lidstaten tegen. Maar nog controversiëler is het feit dat Syrië ergens een stuk tekst over women under occupation in wil fietsen. Dat is VN code taal voor vrouwen in de Palestijnse gebieden. Nou, je kunt nog beter een rode vlag voor een stier heen en weer wapperen, dan binnen de VN het onderwerp Palestina opbrengen. Dat is echt vragen om onenigheid. De uit eindelijk tekst van de agreed conclusions zal dus waarschijnlijk nog even op zich laten wachten.

Gister bezocht ik ook mijn laatste panel bijeenkomst over de link tussen HIV/aids en land en eigendom wetgeving. Dat lijkt misschien een vergezochte relatie maar het is heel simpel uit te leggen met een voorbeeld. Vrouw en man zijn getrouwd. Man krijgt aids en gaat dood. Vrouw krijgt van de familie van de man de schuld van de dood van de man (In heel veel landen is de realiteit dat getrouwde vrouwen worden geïnfecteerd door hun man, maar dat de maatschappij de vrouw de schuld geven) De nationale wetgeving zit vaak zo in elkaar dat de vrouw geen eigendomsrechten kan doen geleden op het land en huis. De familie van de man gooit vrouw en vaak ook de kinderen uit het huis. Heel veel vrouwen en aidswezen komen zo in de prostitutie terecht om te overleven. Als ze al niet besmet waren door hun man, is de kans dat ze nu besmet worden heel groot.

Helaas is het zelf in landen waar de wetgeving onder druk van de vrouwenbeweging als is verbeterd in de praktijk voor vrouwen heel moeilijk om hun rechten ook echt te krijgen. Mijn vriendin Anne van de Association of Women’s Judges vertelde me over de situatie in Tanzania waar vrouwen zonder toestemming van de community leider niet mogen reizen. Het vereist heel erg veel moed tegen die culturele regel in te gaan. Dus als de familie van je man je het huis uitgooit en je eigendom inpikt, maar je kunt niet naar de stad waar de rechtbank is dan bestaat je recht op eigendom alleen op papier. In Tanzania hadden de rechters dit probleem opgelost door zelf met enige regelmaat naar de dorpen te gaan zodat er wel toegang tot het recht werd gecreëerd.

Tijdens het panel werd aangekondigd dat een aantal organisaties in Afrika nu gaan samenwerken om van elkaar te leren hoe de situatie kan worden aangepakt. Ook werkt men aan een website om case law te delen. Want belangrijke uitspraken van rechters zijn, zoals een panelist beschreef alleen op papier te vinden in een stoffig archief in de hoofdstad en om ze te kunnen lezen moet je de archivist omkopen met 10 dollar!’ Loeky Droesen

Reflections on attending the CSW from the plane

Daniela Rosche, of Oxfam Novib also attended the CSW and collaborated on the Dutch NGO’s lobby and other lobby work at the CSW. She shares her impressions of the CSW experience with us in this blog post.

“Wednesday 11 March
On my way back to Amsterdam last night, I was Iucky to enjoy clear skies over Manhattan. There it was: the Big Apple, a seemingly quiet buzz. In Midtown Manhattan, where the UN headquarter is located, I have spent the past two weeks, leading the Oxfam International delegation through the cloudy halls of the annual meeting of the Commission on the Status of Women (CSW). From above the ground, it seems not so cloudy now. I am glad to realize this because the UN and the CSW meetings are easy places to get lost in and lose perspective.

Bringing the perspective of Oxfam’s partners and colleagues from developing countries to this year’s CSW was one of our main goals. The two key themes on the agenda this year, equal sharing of responsibilities for women and men, also in the context of HIV and AIDS and the impact of the financial crisis on women’s rights, were important issues to reflect on. While governments are still discussing the deletion, inclusion and rewording of language in the (to CSW go-ers famous) “Agreed Conclusions”, it is important to remember what the fuss is all about. It’s about women’s everyday lives and the fact that across the world, women are still earning less than men., are primary care givers for the children, people living with HIV and AIDS the sick, the elderly, are forced to work in the informal labor markets, are under- represented at decision making tables, subjected to violence, and the list goes on. Of course, these issues vary between developed and developing countries. But not in nature, only in degree.

Oxfam’s partners and staff did a great job in bringing that perspective to the enormous number of panels, NGO caucuses and political negotiations. Just as I was leaving, my African colleague and I made a last ditch to get language on the African Women’s Protocol into the final outcome text. A good example of South-North collaboration that, we have to be confident, helps change the inequality of women and bring men more strongly to the table. But also our many NGO colleagues representing organizations working on women’s rights, succeeded to bring that perspective to CSW, especially by bringing so many grass-roots women along. So, as I am just about to be fed some healthy “plane breakfast”, I feel that months of prep work, long hours writing strategies, policy recommendations, amendments and organizing tedious logistical details have been worth it. Even if the outcome text may not be the big splash. Manhattan wasn’t built in a day either.’ Daniela Rosche

Thursday, March 12, 2009

De temperatuur stijgt bij de onderhandelingen

Loeky Droesen is bestuurslid van wo=men en programma medewerkster vrouwenrechten bij Aim for human rights.

“De onderhandelingen tussen de landen over de draft agreed conclusions is in volle gang. Af en toe zien we de Nederlandse overheidsdelegatie voorbij rennen en vertellen ze ons snel de stand van zaken. Gister is men tot half twee aan het onderhandelen geweest over de tekst. Zoals we gister al lieten weten is er binnen de EU eindelijk overeenstemming bereikt over het EU standpunt. Seksuele en reproductieve rechten worden genoemd, maar strikt binnen het kader van HIV/aids preventie. Daar was dan wel overleg op ambassadeursniveau voor nodig binnen de EU. Een teken dat het overleg echt heel lastig is, met het dwarsliggende Malta. Nederland gaat niet zelfstandig nog een aanvullende paragraaf indienen zoals we gister nog even meenden te begrijpen.

Interessant om te weten is ook dat de EU verwacht dat dit tekstvoorstel over seksuele en reproductieve rechten het waarschijnlijk niet gaat halen in de bredere onderhandelingen met de rest van de VN. Geen van de andere delegaties en groepen van landen heeft een verwijzing naar seksuele en reproductieve rechten in hun tekstvoorstel opgenomen. Het blijft wereldwijd een zeer controversieel onderwerp, vrouwen het recht geven over hun eigen lichaam te beslissen.

Het valt ons ook op dat er nu tijdens week twee, waarin de onderhandelingen goed op stoom komen, opeens veel meer, zoals wij ze in de wandelgangen noemen, enge typjes rondlopen. Enge typjes zijn voor ons mensen die erg hun best doen seksuele en reproductieve rechten van vrouwen tegen te werken. Ze promoten onthouding en zijn erg tegen abortus. Er zijn al groepen gesignaleerd die rond lopen met doosjes met daarin plastic foetussen, die ze uitdelen. Verder kregen we net een uitnodiging voor een side event over Womens’reproductive Health van een vriendelijk lachende dame: “testimonies from those who have experienced abortion and from the experts of renewed reproductive health.”

Gister werd ik in de gang aangesproken door een jonge journaliste uit Iran. Ze was van het staatspersbureau, maar verklaarde onafhankelijk te zijn. Haar vragen wezen daar niet op. Ze wilde vooral weten of ik ook niet vond dat er ruimte moest zijn voor het aanpassen van de VN afspraken op basis culturele en religieuze verschillen. Nou vind ik dat absoluut niet acceptabel. Culturele en religieuze normen worden meestal misbruikt om vrouwen in hun keuzevrijheid te beperken. Ik heb dat een beetje diplomatiek ook gezegd, maar maak me nu wel zorgen dat er in de Iraanse pers een stuk komt te staan waarin Aim for human rights uitzonderingen op basis van culturele en religieuze gronden steunt. Even voor de record, dat heb ik echt niet gezegd. Als het goed is krijg ik een eventueel bericht in het Farsi toegestuurd dus dan kan ik het controleren.

Gister aan het eind van de dag was er weer een zogenaamde coordinatie caucus. Een bijeenkomst waarbij de aanwezige NGO’s hun kennis en ervaringen met het onderhandelingsproces delen. Iedereen praat natuurlijk met eigen delegatie en hoort andere informatie, dus het is goed dat die informatie wordt gedeeld. Op basis van de gesprekken inventariseert men ook de tekstvoorstellen, die volgens de NGO’s niet geaccepteerd zouden moeten worden. Ines van E-Quality heeft de belangrijkste punten uit dat overleg uitgewerkt. De zorgen van de NGO’s zijn gedeeld met de Nederlandse delegatie. Maar het is ook gelukt in het VN gebouw kopieën te maken, (een kunst op zich) en die in grote getallen te verspreiden zodat er flink tegen deze punten gelobbyd kan worden.
Ik voeg het overzicht van de punten bij. Het is waarschijnlijk alleen goed te volgen als je een kopie van de draft agreed conclusion in het bericht hieronder erbij pakt. De verschillende versies van de drafts met voorgestelde tekstwijzigingen staan niet op de DAW website helaas." Loeky Droesen


Most problematic parts in the Draft Agreed Conclusions as of 9th March


In the text you see a describtion of why the NGO’s think that part of the text is problematic.

Problematic because of the still unbalanced power relation between women and men:


page 8, para e ter
Holy See: “by providing enforceable means of acces and visitation.....”
(Note: already adopted by the GA dec 2008?)

Not to be adopted, because they undermine the notion of the universality of human rights.

page 1, para 3
Additional proposal of Quar and Iran: “with full respect for the various religious and ethical values and cultural backgrounds of each country's people”

page 16, para u
Additional proposal b Iran: “ taking into account local circumstances, ethics and cultural values”


Not to be adopted: as if there are 'good' stereotypical gender roles and views.


page 20, top
Additional by Pakistan: “harmful” (stereotypes)

page 20, para z
Additional by Iran: “harmful” (stereotypical gender roles)

page 21, para aa
Additional by Pakistan: “harmful” (stereotypical views)

De laatste draft ageed conclusions 12 maart

Voor de echte liefhebbers van het onderhandelingsproces

DRAFT 12 MARCH

Commission on the Status of Women
Fifty-third session, 2– 13 March 2009

Agreed conclusions
The equal sharing of responsibilities between women and men, including care-giving in the context of HIV/AIDS


1. The Commission on the Status of Women reaffirms the Beijing Declaration and Platform for Action, the outcome documents of the twenty-third special session of the General Assembly, and the declaration adopted by the Commission on the occasion of the tenth anniversary of the Fourth World Conference on Women. AGREED AD REF

2. Facilitator.
The Commission reaffirms the outcome of the 1994 International Conference on Population and Development, the 1995 World Summit for Social Development, the 2000 Millennium Summit, the 2002 World Summit on Children, the 2002 Monterrey Consensus on Financing for Development, the 2005 World Summit, and the outcome to their follow-up processes, and recognizes further that their full and effective implementation is essential to achieve the equal sharing of responsibilities between women and men, including caregiving in the context of HIV/AIDS.

3. Facilitator.
The Commission reiterates that the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol, the Convention on the Rights of the Child, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities constitute a legal and policy framework and a set of measures to promote the equal sharing of responsibilities between women and men

4. Facilitator
The Commission duly notes the ILO Workers with Family Responsibilities Convention, 1981, (No. 156) and its corresponding Recommendation (No. 165) which provides a framework for reconciling work and family responsibilities.

Malaysia, African Group: add: 4 bis
The Commission recognizes that gender inequalities still exist and are reflected in imbalances of power between women and men in all spheres of society. The Commission further recognizes that everyone benefits from gender equality and that the negative impacts of gender inequality are borne by society as a whole and emphasizes, therefore, that men and boys, through taking responsibility themselves and working jointly in partnership with women and girls, are essential to achieving the goals of gender equality, development and peace. The Commission recognizes the capacity of men and boys in bringing about change in attitudes, relationships and access to resources and decision-making which are critical for the promotion of gender equality and the full enjoyment of all human rights by women. (agreed conclusions on the role of men and boys in achieving gender equality, para 3, 2004)

4 bis. Facilitator
The Commission recalls and reiterates that the full integration of women into the formal economy and, in particular into economic decision-making, means changing the current gender-based division of labour into new economic structures where women and men enjoy equal treatment, pay and power, including sharing of paid and unpaid work.

4 ter
The Commission notes that the costs of unequal sharing of responsibilities include weaker labour market attachment for women (foregone jobs, shorter working hours, confinement to informal work, and lower wages), weaker access to social security benefits, and less time for education/training, leisure and self-care, and political activities. AGREED AD REF

5. Facilitator
The Commission reaffirms the 2001 Declaration of Commitment on HIV/AIDS and the 2006 Political Declaration on HIV/AIDS, which inter-alia, expressed concern that gender inequality increases women’s vulnerability to HIV/AIDS, the overall expansion and feminization of the pandemic, and also acknowledges that women and girls bear the disproportionate burden to care for and support those infected and affected by HIV/AIDS.

New Zealand 5 bis – withdrawn

5 ter (Replaces NZ 5 ter: and Aus: 5 ter)
The Commission recognises that caregiving work at the household and family level includes the support and care of children, older persons, the ill, persons with disabilities, and caring associated with various forms of the family kinship and community obligations which is affected by factors such as size of household and number and age of children, with significant differences between developed and developing countries in the availability of infrastructure and services supporting caregiving. The Commission also recognizes that gender inequality and discrimination contribute to the continuing imbalance in the division of labour between women and men and perpetuate stereotypical perceptions of men and women the commission further recognizes that changes in demographics in ageing and youthful societies, and in the context of HIV/AIDS, have increased the need for, and scope of, care.

Chile: 5 bis:
The Commission further welcomes ongoing partnerships between stakeholders at all levels and the commitments on gender equality and HIV/AIDS announced at the 2008 high-level event on the Millennium Development Goals.

Australia 5 bis – moved to global challenges

Facilitator: 5 quart
The Commission acknowledges the important role of civil society and national human rights institutions in advancing the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and in promoting the equal sharing of responsibilities between women and men, and recognises their contributions to the Commission.

5 bis Facilitator (replaces EU 5 bis and Turkey 5 bis)
The Commission reaffirms the commitment to the equal participation of women and men in public and political life as a necessary pendant to women and men’s equal participation in care giving

5 ter Facilitator
The Commission looks forward to the conclusion of the ongoing reform process of the UN gender system in order to better achieve the commitments to gender equality, the advancement of women, women’s empowerment and human rights.

EU 5 ter: The Commission reaffirms the commitment to ensure the full implementation of the human rights of women and of the girl child as an inalienable and indivisible part of all human rights and fundamental freedoms.

6. Facilitator’s Chapeau
The Commission urges Governments, including local authorities, to work cooperatively, as appropriate, with the United Nations system, international and regional organizations, within their respective mandates, as well as civil society the private sector, employer organizations, trade unions, media and other relevant actors, to take the following actions.


Norms and policies

a. Facilitator
Intensify efforts to fully implement the Beijing Platform for Action and the 23rd Special Session of the General Assembly, the outcome documents of the International Conference on Population and Development, the World Summit for Social Development, the 2000 Millennium Declaration, the Millennium Development Goals, the outcome of the 2002 World Summit on Children, the 2001 Declaration of Commitment on HIV/AIDS and the 2006 Political Declaration on HIV/AIDS, the Monterrey Consensus on Financing for Development and the Madrid International Plan of Action on Ageing, and the follow-up processes;

Venezuela a bis – moved to international cooperation

b. Facilitator (combined b and b alt Holy See/ African group)
Ratify, the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, and the Convention on the Rights of the Child, and their Optional Protocols, and consider limiting the extent of any reservations so that they are not incompatible with the object and purpose of the relevant treaty; and implement them fully by, inter alia, putting in place effective national legislation, policies, action plans and monitoring mechanisms.
EU 6 b bis: Ensure that women and children have full and equal access to effective legal remedies for violations, including domestic mechanisms which are monitored and revised to ensure that they function without discrimination, and international mechanisms that address human rights as provided, inter alia, under the CEDAW Convention.

c. Facilitator
Consider, as a matter of priority, the ratification and implementation of the ILO Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156), and the implementation of its corresponding Recommendation (No. 165) which provide a framework for reconciling work and family responsibilities;

d. Facilitator
Take appropriate measures to eliminate in law and in practice all discrimination against women and girls in relation to marriage, family, property and inheritance law.

d bis and ter: USA
Review national laws, including customary laws and legal practices in the areas of family, civil, penal, labor and commercial law, in order to ensure the implementation of the principles and procedures of all relevant international human rights instruments by means of national legislation, and revoke any remaining laws that discriminate on the basis of sex and remove gender bias in the administration of justice.

d and US d bis alternative (proposed Malaysia)
Review, and where appropriate, revise, amend, or abolish all laws, regulations, policies, practices and customs that discriminate against women or have a discriminatory impact on women, and ensure that the provisions of multiple legal systems, where they exist, comply with international human rights obligations, commitments and principles, including the principle of non-discrimination (based on para. 16(b) A/RES/63/155)

i ter Turkey
Take the necessary measures to prohibit all forms of direct or indirect discrimination based on gender or matrimonial status, inter alia, by making reference to family responsibilities; (based on 1996/3 para 12a)

e. Facilitator
Mainstream gender perspectives into all legislation, policies and programmes and incorporate gender-responsive budgeting processes across all policy areas and at all levels and enhance international cooperation to promote gender equality and empowerment of women.

e bis USA
Strengthen coordination, accountability, effectiveness and efficiency in the United Nations system for the achievement of, and to address, under-resourcing in achieving gender equality and the empowerment of women.

e bis/Switz/NZ
Increase consultation with women and strengthen their access/involvement to decision-making in policies and programmes to support caregiving, including in the context of HIV/AIDS
[New Zealand: add: and ensure that men and boys are consulted and actively involved in policies and programmes that aim to improve the equal sharing of responsibilities with women and girls.]

e quart: EU
Promote understanding of the critical role of men and boys in achieving gender equality and encourage and support the active involvement of men and boys in bringing about change in attitudes, relationships and access to resources and decision-making, which are critical for the full enjoyment of all human rights by women.

e bis: EU
Take appropriate measures to achieve shared work and parental responsibilities between women and men, including measures to reconcile care and professional life and emphasize men’s responsibilities with respect to household work.

Facilitators alternative for e ter EU, e bis and q bis Syria, e bis and q bis alt Israel
Acknowledge the need to address violence against women holistically, including through the recognition of its linkages between violence against women adn other issues such as HIV/AIDS, poverty eradication, food security, peace and security, humanitarian assistance, health and crime prevention.

e ter: EU
Take special measures to protect women and girls from gender-based violence, particularly rape and other forms of sexual abuse and all forms of violence including in conflict and post-conflict situations, and in crises and other situations of fragility.

e bis: Malaysia -moved to challenges

e bis: China
Take efforts to devise an economic, social and cultural strategy for care based on the acknowledgement of the societal and individual value of adequate care for all and the vision of empowering both women and men full and equal human development opportunities (based on EGM report, para 106)

e bis proposed by EU and Switzerland (and supported by Can, Austr. and NZ).
Increase dialogue between women and men and strengthen women’s access to resources and decision-making in policies and programmes to support caregiving, including in the context of HIV/AIDS. Ensure that men and boys, whose role is critical in achieving gender equality, are actively involved in policies and programmes that aim to improve the equal sharing of responsibilities with women and girls, in order to change attitudes and relationships, which are critical for the full enjoyment of all human rights by women and girls.

e ter: China - moved to challenges

e bis: Holy See
To ensure that repatriation mechanisms allow for the identification and special protection of persons in vulnerable situations and take into account, in conformity with their international obligations and commitments, the principle of the best interest of the child and family reunification (Resolution "Rights of Migrants" A/RES/63/184 para 14)

e ter: Holy See
Guarantee, to the extent consistent with the obligations of each State, the right of a child whose parents reside in different States to maintain, on a regular basis, save in exceptional circumstances, personal relations and direct contact with both parents by providing enforceable means of access and visitation in both States and by respecting the principle that both parents have common responsibilities for the upbringing and development of their children (Rights of the child resolution, A/RES/63/241, para 14)

e bis: Syria
Take measures to provide urgent international assistance and protection to women in war-torn and foreign occupation areas as they find themselves unexpectedly cast as sole manager of household, sole parent, caretaker of elderly relatives and caregivers for injured combatants.

e bis Israel
Take measures to assist and protect women who are affected by terrorism, including maimed or injured victims of terrorist acts, or who, as a result of such acts, become the sole provider to their families, the sole household manager, or the primary caregiver to others who are maimed or injured by terrorist acts, and to ensure access to adequate healthcare, including psychological support, to all those so affected;

e bis
Design, strengthen and implement national development plans and strategies, including poverty eradication strategies, with the full and effective participation of women and girls, [including in decision-making], that reduce the feminization of poverty and HIV/AIDS [to enhance the capacity of women and girls and empower them to meet the negative social and economic impacts of globalization];

e bis Qatar
Design, implement and promote family friendly policies and services, including affordable, accessible and quality care services for children and other dependants, parental and other leave schemes and campaigns to sensitize public opinion and other relevant actors on equal sharing of employment and family responsibilities between women and men; (B+5, 82d )


[Costa Rica; EU: delete: Valuing and measuring] [Costa Rica; EU: add: Recognizing] unpaid work

f Facilitator
Promote greater understanding and recognition that all forms of caregiving are a critical societal function and should be shared between women and men within the family and households and strengthen dialogue and coordination between all relevant stakeholders

Alt f Australia, New Zealand, Switzerland
Strengthen dialogue and coordination on, and promote understanding of, the critical social function and value of unpaid work, including care work; promote understanding that unpaid work, including care work, should be equally shared between women and men, boys and girls, within families, extended families and households; and fairly allocate responsibility between the state, the private sector, civil society and households to support unpaid work, particularly care work.

(g) [Costa Rica: merge (g) and (h)] [EU: delete whole para] [Costa Rica: delete: Recognize and] [Turkey: add: take necessary measures to] [Costa Rica: delete: incorporate the value and] [Costa Rica: add: Assess the] cost of [New Zealand: delete: care] [African Group: add: including qualitative care, to family and households] [New Zealand: add: unpaid work within and between families and] [Costa Rica, New Zealand: delete: to] [Costa Rica: add: in order to better reflect its value into] households and society at large in national [Turkey: add: and local] economic and social [Malaysia: add: development] policies, strategies, plans and budgets across all relevant sectors, [Uruguay: add: including education, health and employment] as well as in international development cooperation policies and programmes; (based on E/CN.6/2009/4, para 59)] [Israel :add: take measures to facilitate the reconciliation of work and family life to care for children and other dependants]

Facilitator
g bis – NZ and parts of h
Consider updating the UN System of National Accounts to take into account the unremunerated care work carried out within families and households to measure in qualitative and quantitative terms the unremunerated work that is outside national accounts

G, gbis and h - NZ, Costa Rican, Malaysian proposal to merge 6 OP g, gbis and h
Measure, in quantitative and qualitative terms, unremunerated work that is outside national accounts, in order to better reflect its value in such accounts, and recognize and take necessary measures to incorporate the value and cost of unpaid work within and between households and society at large in policies, strategies, plans and budgets across all relevant sectors.

(h) – moved to data collection section

Labour and social policies

i. Facilitator:
Adopt, implement and monitor implementation of gender-sensitive legislation and policies to improve the human rights, social protection, working conditions and representation of both paid and unpaid caregivers;

i bis – Turkey withdrawn

i ter – Turkey – to be merged with d bis and d ter USA

j and j alt Cuba - alt Australia
Adopt, implement , review and evaluate gender sensitive legislation and policies that promote balance between paid work and family responsibilities, reduce occupational and sectoral segregation, advance equal remuneration, provide for flexible work arrangements and improve access to social security systems, and target these efforts to all workers to avoid reinforcing stereotypes and to support public and private enterprises to promote actively gender equality.

(j) [African Group: add: Assess the existing legislation and] Adopt [Turkey: delete and] implement [African Group: where needed gender-sensitive] [Turkey: add: and monitor] legislation and policies [Turkey: add: and eliminate existing discriminatory legislation, as appropriate] to promote reconciliation of [Malaysia: delete: work] [Malaysia: add: occupational] and family responsibilities, [African Group: delete: including efforts] [African Group: add: This must include efforts] to [Venezuela: add: achieve equal remuneration] [Venezuela, Canada: delete: close the gap] [Canada: add: eliminate the gap] between women [Costa Rica: delete: ’s] and men [Costa Rica: delete: ’s] [African Group: add: remuneration] [Venezuela; African Group: delete: pay] [Turkey: add: and time use] , reduce occupational [Turkey: add: and sectoral] [African Group: delete: segregation] [African Group: add: inequalities], [Malaysia: delete: and][EU: delete: increase flexibility in] [African Group: add: all] [EU: delete: working arrangements] [Japan: add: voluntary] [CARICOM; EU: delete: such as part-time work] [Israel: add: and other home-based work]; [Australia: add: and equal sharing that is targeted to all workers to avoid reinforcing stereotypes] [Turkey: add: coupled with social security schemes] [Malaysia: add: and increase opportunities for women and girls, as well as men and boys, to work in non-traditional sectors] [EU: add: the capacity of public and private enterprises to promote actively gender equality, including by adopting policies and practices aimed at enabling their employees to reconcile their professional, private and family life]

j alt - Cuba
Adopt and implement legislation and/or policies to eliminate/close the gap between
women’s and men’s pay, and promote reconciliation of occupational and family responsibilities, including through the reduction of occupational segregation, the introduction or expansion of parental leave, and flexible working arrangements, such as voluntary part-time work, teleworking and other home-based work; (AC 2004, 6 (m))

(k) [Costa Rica: merge j and k; CARICOM: delete whole para] [USA; Niue: delete: Ensure the protection of] [Niue: add: Ensure the availability of and access to] [USA: add: Strengthen efforts to protect] [EU: add: female and male] [Niue: delete: workers with] flexible working arrangements[Niue, Cuba: add: for all workers][African Group: delete: with] regard [African Group: add: -ing] [African Group: delete: to] wages, social protection [Turkey: add: social security and pensions] and other benefits; [EU: delete: and] [African Group; EU: delete: target] [African Group: add: avail] [EU: delete: such measures to all workers] [Philippines: add: and to prevent all worst forms of child labour] [Uruguay: add: so as to avoid reinforcement of gender stereotypes] [Niue, Samoa: add: including temporary and seasonal migrant workers, and ensure protection for workers];

l. Facilitator (l and l bis Turkey)
Ensure that women and men have access to maternity, paternity, parental and/or other forms of leave, and consider providing incentives to men to avail themselves of such leave for caregiving purposes, and take measures to protect women and men against dismissal and guarantee their right to resume the same or equivalent post.

m. Facilitator
Ensure that social protection measures such as health insurance, child and family allowances and information on these benefits are widely available and accessible, and that these measures do not inadvertently reinforce gender biases, that workers are not discriminated against when they avail themselves of the benefits available, and that these benefits cover new, flexible and emerging forms of work, including in the informal sector;

n. Facilitator
Develop and improve social protection and insurance schemes, including adequate pension and savings schemes, that meet basic minimum needs, and recognize leave periods for caregiving in calculation of savings and pension benefits.

o. Facilitator
Strengthen efforts to protect the rights and ensure decent work conditions for domestic workers, including working hours and wages, and to improve their access to health-care services and other social and economic benefits.

o bis: Niue moved to r


(p) Costa Rica and others to propose text
Take [China: add: strong] measures [USA: add: as appropriate] to address the special needs of girls, including migrant [Mexico: add: indigenous] girls, [Niue: add: working or] [Turkey: add: as well as girls at risk of trafficking, early and forced marriages and girls who are not registered at birth] employed as domestic workers and [Niue: delete: of] those performing [Cuba: delete: excessive] domestic chores in their own [Niue: add: or other] households, [Niue: add: including those whose mothers are at work] and [Venezuela: add: promote opportunities for their education] develop [Turkey: add: and implement] measures [Israel: add: and legal instruments] [Turkey: add: and services] to prevent [EU: add: and eliminate] their labour and economic exploitation, [EU: add: including the worst forms of child labour] and [Venezuela: delete: sexual abuse] [Venezuela: add: to eliminate all forms of violence against women and girls]; and Niue: add: including through ensuring access to free primary and secondary education and addressing the root causes of this additional burden on girls;] [Uruguay: add: ensure that they have access to education and vocational training, health services, food, shelter and recreation;] [Israel: add: and ensure that they have access to education and vocational training, health, food, care and shelter and are protected from sexual harassment and abuse];

p alt – Venezuela
Ensure that the applicable ILO requirements for the employment of girls and boys are respected and effectively enforced, and ensure also that girls who are employed have equal access to decent work, equal payment and remuneration and are protected from economic exploitation, discrimination, sexual harassment, violence and abuse in the workplace, are aware of their rights, and have access to formal and non-formal education, skills development, and vocational training, and develop gender-sensitive measures, including national action plans where appropriate, to eliminate the worst forms of child labour, including commercial sexual exploitation, slave-like practices, forced and bonded labour, trafficking, and hazardous forms of child labour; (AC 2007, 14.6. (a))

p bis EU
Design and adopt policies and legislation to create a structural framework, which enables men to engage in caregiving at the household level and in paid care work, including child, health or elder care (based on E/CN.6/2009/4, para 57)

Provision of services/ infrastructure

p. bis Strengthen education, health, and social services and effectively utilize resources to achieve gender equality and the empowerment of women and ensure women’s and girls’ rights to education at all levels and the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, including sexual and reproductive health, as well as quality, affordable and universally accessible health care and services, in particular primary health care; Agreed AD REF

p ter Cuba – moved to global challenges

q. Develop and/or expand, and adequately resource, the provision of equitable, quality, accessible and affordable care and support services for all people needing care, including through community-based support systems, while ensuring that such services meet the needs of both caregivers and care recipients, bearing in mind the increased labour mobility of women and men, and, where applicable kinship and extended family responsibilities, and the importance of adequate nutrition. Agreed AD REF

q bis
Assess and respond to the needs for integrated human resources at all levels of the health system, in order to achieve MDG 6 and the targets of the 2001 Declaration of Commitment on HIV/AIDS and the 2006 Political Declaration on HIV/AIDS, and to take actions, as appropriate, to effectively govern the recruitment, training, deployment and retention of skilled health personnel in the prevention, treatment, care and support for those infected and affected by HIV/AIDS. Agreed AD REF

q bis Syria
Support the UN relief agencies and organizations and ensure that their necessary care services are provided to meet the needs of women living under foreign occupation, including in the context of care-giving.

q. bis - Israel
To extend cooperation and support to relevant UN relief agencies and organizational mechanisms in their efforts to meet the needs of women in humanitarian emergencies, including the context of caregiving;

q. bis - Switzerland
Support the UN relief agencies and ensure their necessary care services and provided to meet the needs of women living under armed conflict situations, including in the context of caregiving.

q bis - USA
Support UN humanitarian relief agencies and their NGO partners and ensure their access to women and girls in order to meet the needs of women and girls in humanitarian emergencies, including in the context for female-headed households.

q bis - Brazil
Support the UN relief organizations and ensure that their necessary care services are provided to meet the needs of women living in vulnerable situations, including those of HIV/AIDS, poverty eradication, food security, armed conflict, post-conflict and foreign occupation, humanitarian assistance, health and crime prevention.

(r) [EU: delete: Increase investments] [EU: add: Allocate adequate resources] [Malaysia: delete: in] [Malaysia: add: and strengthen efforts to provide] quality [Turkey; Canada: add: accessible] and affordable [Philippines: add: social protection such as social welfare and social safety nets and] public services, [Africa: add: in particular those that target women and the girl child] including [Philippines: add early child care and development facilities], [Malaysia: add: capacity-building and human resource, nutritional, educational and literacy, and heath and social services] [Turkey: add: preschool education] [CARICOM, Africa; Bangladesh, Niue: delete: schools] [EU: add: day-care] [Africa: add: school-based HIV/AIDS prevention campaigns] [CARICOM; Turkey; Niue: add: education] [Bangladesh: add: formal and non-formal education] [CARICOM, EU: delete and], health [CARICOM: add: and other social] [Turkey: add: and full access, particularly to youth friendly sexual and reproductive health services and counselling, especially in the context of STI’s, including HIV/AIDS and care] services [New Zealand: delete: in quality and affordable health services, including schools and health services] [EU: add: including more and better trained health care workers, and family planning] [Africa; Israel: add: with special attention to the prevention and treatment of mother-to-child transmission of HIV/AIDS by improved pre-natal, labour, delivery and post-natal care that promotes a healthy outcome for mother and child] [Australia: add: including in remote and rural areas, incorporating gender equality as a basic principle] [Niue: add: incorporating gender equality as a basic principle to advance women and girls’ full participation in economic, social and political life and promote sharing of responsibilities between women and men]; [China: add: with priority given to poor families]

r alt CARICOM
Increase investments and strengthen efforts to provide quality, accessible and affordable public services, including education, health and other social services [which incorporate gender equality as a basic principle.]

Niue from o bis:
Take or strengthen measures to address the specific needs of women and girls with disabilities in education and employment, including improving access to alternative format educational resources, ensuring barrier-free access to educational and other facilities, and greater access to paid work.

r bis – Costa Rica – to be linked with e bis Africa
Elaborate and implement comprehensive national development and poverty reduction strategies that support families and communities in meeting their care responsibilities

r bis - USA
Implement measures to increase capacities of women and adolescent girls to protect themselves from risk of HIV infection, through the provision of health care and health services, including comprehensive sexual and reproductive health services, and through prevention and education that promotes gender equality within a culturally appropriate gender sensitive framework and provides, whenever possible, age-appropriate sex education based on full and accurate information.

r bis alt – New Zealand
Implement measures to increase capacities of women and adolescent girls delete to protect themselves from risk of HIV infection, insert [to equally share responsibilities] through the provision of insert [quality, affordable and accessible] health care and health services, including comprehensive sexual and reproductive health services, and through prevention and education insert [policies and programmes] that promote delete s gender equality within a gender sensitive framework and provide delete s delete whenever possible, age-appropriate sex education based on full and accurate information insert [including in the context of STIs and HIV/AIDS].

r bis – Brazil
Take measures to improve the autonomy of women involved in caregiving, including young women, to protect themselves against the transmission of HIV and other STIs, by means of increased access to female condoms.

(s) Increase [China: add: safe and affordable] [Malaysia: add: availability] [EU: add and improve] access [Malaysia: delete: to] [Malaysia: add: and use of critical] of public infrastructure, such as transportation, [Canada: add: telecommunication] [Malaysia: add: the provision of a safe and reliable] [EU: add: clean] water [Malaysia: add: supply], sanitation [Malaysia: delete: and] energy [Malaysia: add: and affordable housing programmes] [Australia: add: particularly in remote] [Turkey: add: and to labour-saving technologies] [Philippines: add: especially by women], in particular in [Malaysia: delete: rural and slum] [CARICOM: delete: and slum] [Malaysia; CARICOM; China: add: poverty stricken] areas, [China: add: including safe, affordable and equal access to women and girls] to reduce the [Africa: add: burden of] care [Africa: delete: burden] on [Africa: add: family and the] households [EU: add: which is disproportionately borne by women and girls]; (based on E/CN.6/2009/2, para 78 (l))

s alt Malaysia proposed:
Increase the availability, access, and use of critical public infrastructure, such as transportation, the provision of a safe, reliable and clean water supply, sanitation, energy, telecommunications and affordable housing programmes, in particular in poverty-stricken and rural areas, to reduce the burden of care on households;Caregiving in the context of HIV/AIDS

Canada: add: s bis
Reaffirm that the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all is an essential element in the global response to the HIV/AIDS pandemic, including in the areas of prevention, treatment, care and support, and recognize that addressing stigmatization and discrimination is also a critical element ion combating the global HIV/AIDS pandemic; (Political Declaration on HIV/AIDS, A /Res/60/262, para 11).

t. [Switzerland, EU: delete: entire paragraph.] Integrate [Africa: delete: caregiving] [Uruguay: delete caregiving responsibilities of both women and men, [Canada: add: girls and boys] including in home-based care], [Uruguay: add: gender perspectives] [Africa: add: health promotion, disease prevention, treatment, care and support] including in [Africa: add: community] home-based [USA: add: and community-based] care, into [CARICOM: delete: all] [Australia: delete: national] [CARICOM: add: health policies, in particular] [Africa: add: public health] HIV/AIDS policies, strategies, action plans and programmes, [Uruguay: add: taking into account the caregiving responsibility of both women and men] [Africa: add: including those for HIV/AIDS];

Switzerland: add: t alt
Integrate gender perspectives into national HIV/AIDS policies and programmes, taking into account the caregiving responsibilities of both women and men, including in home based care; (based on E/CN.6/2009/2, Para 78n)

EU: add: t.alt
Integrate gender perspectives into national HIV/AIDS policies and programmes, taking into account the caregiving responsibilities of both women and men, and include caregivers, in particular women, including women living with HIV/AIDS, in the decision-making processes; (based on E/CN.6/2009/2, para 78 (n))

u. [Cuba: supports para. would move up ] [Israel: add: Increase prevention measures to] Significantly scale up efforts, [Africa: add to mitigate the impact of poverty and underdevelopment] in the context of the HIV/AIDS pandemic, towards the goal of universal access [Niue: add: confidential and] to comprehensive prevention programmes, treatment, care and support by 2010, [Malaysia; Chile: add: reduce stigma and discrimination] [Iran: add: taking into account local circumstances, ethics and cultural values] [Africa: add: in order to halt and reverse the spread of HIV/AIDS by 2015] [Niue: add: including to comprehensive sexual and reproductive health information, services and education] and ensure that those efforts promote [Switzerland: add: the full realization of human rights and] gender equality and take into account the caregiving responsibilities of both women and men [Niue: add: and recognize that violence against women, gender-based violence and women’s poverty are barriers to full enjoyment of the rights to sexual and reproductive health which are inextricably linked with HIV/AIDS];

Para 6 (u) alt Malaysia
Significantly scale up efforts towards the goals of universal access to comprehensive prevention programmes, treatment, care and support by 2010 and to halt and reverse the spread of HIV/AIDS by 2015, inter alia , through mitigating the impact of poverty and underdevelopment in the context of the HIV/AIDS pandemic, and ensure that those efforts promote gender equality and the full realization of human rights, as well as prevent and reduce stigma and discrimination, taking into account the caregiving responsibilities of both women and men;

Samoa: add: u bis:

Niue: add: u bis
Take measures to address the specific needs of women and girls with disabilities in HIV/AIDS prevention programmes, including ensuring accessibility and availability of information on HIV prevention, and treatment as well as sexual and reproductive health services, including information, including in alternative formats, and through eliminating stereotypical views of persons, especially women and girls with disabilities and sexuality.]

Cuba: add: u bis
Ensure that in all policies and programmes designed to provide comprehensive HIV/AIDS prevention, treatment, care and support, particular attention and support is given to the girl child at risk, infected with, and affected by HIV/AIDS, including pregnant girls and young and adolescent mothers, as part of the global effort to scale up significantly towards the goal of universal access to comprehensive prevention, treatment, care and support by 2010; (para 14.5 a of the AC, 2007)

v. Strengthen, [EU: add: expand] and improve, [USA: add: expand and make accessible] public [EU: add: including community based] [Philippines: add: and other support] health care [Africa; Brazil: add: and social protection] [China: add: and social protection systems] services [USA: delete: to alleviate] [EU: add: and access to commodities including male and female condoms] [USA: add: and human resources for health by increasing national funding in a continuum of care that supports and alleviates] [Africa: add: specifically related to the prevention and treatment of HIV/AIDS] [Malaysia: add: and to reduce stigma and discrimination] [Niue: add: including in hospital- and hospice-based care] the current demands on women [Switzerland: add: in particular older women] and girls to provide unpaid care services in their [Africa: Malaysia: delete: households and] [Malaysia: delete: and communities] in the context of HIV/AIDS, including in [Malaysia: delete: rural] [Malaysia: add: poverty-stricken] areas;

EU: add: v bis
Ensure that the existing HIV/AIDS policies, strategies, resources allocation and programmes at all levels be reviewed and adapted to ensure that they contribute to empowering women and reducing their vulnerability to HIV/AIDS (based on E/CN.6/2009/6, para 81)

Canada: add: v bis
Strengthen and improve the quality of comprehensive public healthcare and services, including psycho-social support services and increased professional healthcare providers, especially in rural areas, to alleviate the current demands ….

w. [New Zealand: add: Develop multisectoral policies and programmes and] Increase [Africa: delete: resource allocations] [Africa: add: allocation of resources] to strengthen and support [Africa; EU: add: community and] [Philippines: add: support to professional, community and] home-based care providers, including through improved access to information on [Turkey: add: STIs] HIV prevention, treatment, care and support [Africa: add: particularly nutrition and counselling to address stress, stigma and depression] [EU: add: access to social protection mechanisms] as well as training, basic equipment and resources; [China: add: and mental health programmes]

x. Take measures to encourage and support men’s [Switzerland; Malaysia: add: and boy’s] responsibility [USA: delete: for] [USA: add: and involvement in] [Africa: add: community and] [Malaysia: add: unpaid] home-based care in order to address the disproportionate burden borne by women and girls in caring for [CARICOM: delete: the chronically ill] [CARICOM: add: elderly, the sick, persons with disabilities and people living with HIV] [USA: add: and to increase the opportunities for men to enjoy the emotional benefits of enhanced caregiving roles in their families] [EU: add: and create and improve training and education programmes to enhance awareness and knowledge among men as well as women of their roles as parents, legal guardians and caregivers and the importance of sharing family responsibilities, and include fathers and male guardians as well as mothers and female guardians in programmes that teach infant childcare and development;]; [China: add text]

Venezuela: add: x bis
Identify and address the needs of women, including older women and widows, who find themselves having to provide care for those living with or affected by HIV/AIDS, including access to health care and support services and antiretroviral treatment

Africa: add: x bis
Identify and address the needs of women, including older women and widows , who find themselves having to provide care for those living with or affected by HIV/AIDS, including access to health care and support services, including antiretroviral treatment, promotion and protection of their rights (Based on op5 of the CSW resolution 52/4).

y. Identify and [Turkey: add: take all necessary measures to] address the needs of girls [Africa: add: especially those] [Chile, Costa Rica: delete: heading households] [Malaysia: delete: girls heading] [Malaysia: add: female headed] [Chile: add: inter alia, girls heading households] [EU: add women, especially older women and] in the context of the HIV/AIDS pandemic, for, inter alia, protection, [Malaysia: add: reducing stigma and discrimination], [Venezuela: delete: access to financial [Africa: add: and economic] resources] [Venezuela: add: education] [Bangladesh: add: including micro-credit] [Malaysia: add: including sustainable economic opportunities and empowerment, as well as] [USA: add: inheritance rights,] access to health care [China: add: education and training] and support services, including [USA: add: mental health care, comprehensive sexual and reproductive health services, HIV testing, prevention, care, treatment and support programmes and] affordable [Africa: add: treatment, and access to education [Africa: delete: HIV/AIDS treatment [Costa Rica: add: and for opportunities to continue their education] [USA: add: and end the stigmatization of persons living with HIV/AIDS]; [EU: add: and sex education and for opportunities to continue their education or occupational training]; [Israel: add: text]

EU: add: y bis
Strengthen measures to reduce the impact of HIV/AIDS on women and girls and invest in technologies that give women the possibility to protect themselves against HIV infection, including female condoms, and new preventive technologies such as microbicides and AIDS vaccines.

EU: add: y ter
Develop, implement and promote comprehensive and coordinated measures to eradicate gender stereotypes in all areas, so as to change the representations of the roles of men and women in family and private life, at work and in public and political life

Turkey: add: y bis
Educate men and boys to accept their role and responsibility in the spreading of HIV/AIDS and in matters related to sexuality, reproduction and childrearing and to promote equality between women and men, girls and boys; (based on the agreed conclusions on the elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child, 2007, pafa.14.5.c)

USA: add: y bis
Ensure that, in all policies and programmes designed to provide comprehensive HIV/AIDS prevention, treatment, care, and support, attention and support is given to the girls at risk, infected with and affected by HIV/AIDS, including pregnant girls and young and adolescent mothers.

USA: add: y ter
Increase consultation with women and men, girls and boys to strengthen their access to decision-making in policies and programmes designed to support care-giving, including in the context of HIV/AIDS.

Canada: add: y bis
Urges Governments and other relevant stakeholders to address the challenges faced by older women in accessing HIV prevention, treatment, care and support as well as in caring for people living with or affected by HIV/AIDS, including orphaned and vulnerable children.

Africa: add: y bis
Design and implement programs, including awareness raising programs, to encourage and enable men , including young men, to adopt safe, non coercive and responsible sexual and reproductive behavior and to use effective methods to prevent the transmission of HIV and other sexual transmitted infections.
Eliminating [Venezuela, Costa Rica: delete: gender] [Pakistan: add: harmful] [Venezuela, Costa Rica: add: gender-based] stereotypes


Malaysia: add: y bis
Encourage active involvement of men and boys in eliminating gender stereotypes as well as gender inequality in particular in relation to sexually transmitted infections, including HIV/AIDS, as well as their full participation in prevention, advocacy, care, treatment, support and impact evaluation programmes (based on para 6 (o) of agreed conclusions on the role of men and boys in achieving gender equality, 48th CSW)

Brazil: add: y bis
Design and implement programmes, including awareness-raising programmes, to encourage and enable men, including young men, to adopt safe, non-coercive and responsible sexual and reproductive behaviour and to use effective methods to prevent the transmission of HIV/AIDS and other sexually transmitted infections (based on OP29, CSW 52/4, on Women, the girl child and HIV/AIDS)

EU: add y quart
Develop, implement and promote comprehensive and coordinated measures to eradicate gender stereotypes in all areas, so as to change the representations of the roles of men and women in family and private life, at work and in public and political life

z. Implement comprehensive and coordinated [EU: add: measures, including training and awareness] information [EU: delete: al] campaigns [Canada: add: targeted to girls, boys, women and men], involving, inter alia, [Pakistan: community and local institutions] educational institutions, workplaces in both the public and private sector, the media and civil society, [Canada: religious and traditional leaders] [China: add: including youth organizations] [Niue: add: and leaders of faith-based organizations] [Turkey: add: and local authorities] [CARICOM: delete: to challenge] [CARICOM: add: with a view to eliminating] [Iran: add: harmful] [Pakistan: delete: stereotypical] [Niue: add: traditional and cultural] [African Group: delete: gender] roles [African Group: add: of women and men] [USA: add: raise awareness of gender stereotyping in performance ratings] and promote [Niue: delete: greater] [Niue: add: equal] [EU: add: gender equality and][Turkey: add: and equal] sharing of [Cuba: delete: paid and unpaid] work [China: including caring and family responsibilities] between [African Group: delete: women and men] [African Group: add: them];

USA: add: z bis:
Elaborate policies and programmes of zero tolerance for violence against women and girls, including promoting policies and programmes that encourage the abandonment of female genital mutilation.

USA: add: z ter:
Promote shared responsibility of men and women to encourage safe sex and empower women to have control of and decide freely and responsibly on matters related to their sexuality in order to increase their ability to protect themselves from HIV infection (based on Beijing Declaration, para 97 and 2001 Declaration of Commitment on HIV/AIDS, para 59).

aa. [Niue, China: delete: Encourage] [Niue, China: add: Urge] decision-makers at all levels, including those with responsibilities for policies, legislation, programmes [EU: add: education] and allocation of public resources, as well as parents, [China; add: teachers] [USA: add: older persons, caregivers,] [Chile: add: community and] religious [Chile: delete: and traditional] leaders [Canada: faith-based organizations] [EU: delete: and] [Turkey: add: youth] [Niue: delete: and] employers, [Canada: add: teachers and other adult education and media institutions] [Niue: add: and young people] [EU: add: and teachers] [Chile: add: media, influential public figures and other policymakers] to play leadership roles in [CARICOM; Pakistan: delete: challenging and] eliminating [Turkey: add: gender discriminatory] [Pakistan: add: harmful] stereotypical views of [China: delete: women’s and men’s] [China: add: gender] [Niue: add: household and community] roles [Pakistan: add: of women and men] and promoting [Canada: delete: increased] [Canada: add: equal] sharing of paid and unpaid work between women and men [USA: add: and promoting the importance of having women’s perspectives included at all levels of public and private sector decision-making]; [Chile: add: ref. resolution 63/15/8, OP 8 (i) on efforts to end obstetric fistula]

EU: add: aa bis
Take into account the life cycle perspective as an approach to overcome gender stereotypes and to promote the equal sharing of responsibilities between women and men

Australia/Niue: aa bis
Adopt measures to increase the representation of women in decision-making positions, and set time-bound targets for achieving gender parity in national legislatures and introduce temporary special measures to achieve these targets;

bb. Create [EU: delete: and] improve [EU: add: and implement] training [EU: add: including for educators at all levels] and education programmes [Turkey: add: those directed to Governments, armed forces and humanitarian agencies] [EU: add: from the earliest possible age so as to accelerate socio-cultural change towards gender equality, including through critical review of school curricula, textbooks and other information, education and communication materials] to enhance awareness [USA: delete: and] knowledge [USA: add: and responsibility] among men and women of their roles as [EU: add: citizens], parents, legal guardians and caregivers and the importance of sharing family and caring responsibilities;

EU: add: bb bis
Take appropriate measures to educate and encourage parents and care givers to treat girls and boys equally [add: and to empower girls in order to prevent any kind of discrimination] and to ensure shared family responsibilities between girls and boys

cc. [EU, Uruguay: delete: Encourage men] [Turkey, USA, Niue, Brazil: add: and boys], [Uruguay: add: Take measures to increase the role of men in caregiving] through training, education and peer programmes, [EU: sensitize and involve men and boys] to participate fully in the care and support of others, [EU: delete: including older persons, persons with disabilities, sick persons, children and other dependants] [Canada: both within households and in care professions] [Philippines: add: and to refrain from committing any form of violence against women and girls]; [EU: add: and thereby encourage them to become agents of change in challenging gender stereotypes and in promoting women’s full enjoyment of human rights]; [Uruguay: and scale up interventions to reach boys and young men] [Australia: add: increase the capacity of men to raise children in a manner oriented towards gender equality …];

Cc alt CANZ
“Take measures to increase the participation of men in caregiving both within households and in care professions through measures such as information campaigns, training, school curriculum, peer programmes and government policies to promote men’s participation as fathers and carers, and to encourage men and boys to become agents of change in promoting women’s rights and challenging gender stereotypes, particularly as they relate to men’s roles in parenting and infant development;”

Philippines: add: cc bis:
Ensure services for the rehabilitation of men-perpetrators of violence and the mobilization of men as support group and advocates for the elimination of violence against women and girls


Turkey: add: cc bis:
Encourage media to review their existing policies with a gender equality perspective in order to integrate balanced and diverse portrayals of women and their multiple roles. (based on agreed conclusions 1996/2 para 2 and 15)

Turkey: add: cc ter:
Develop, support and promote programmes in cooperation with specialized women’s NGOs that aim at women’s awareness of their human rights and empowerment to ensure equality in decision-making in the family and equal sharing of responsibilities in cooperation with all other pertinent actors, including academia.

Turkey: add: cc quart:
Revise existing school curricula to ensure the elimination of gender biases in the role of girls and boys, women and men in family and caring responsibilities, including cultural and customary barriers.

China: add: cc bis
Promote resocialization programmes of girls and boys and provide training to men in care related activities to challenge gender norms and change gender roles and stereotypes

Malaysia: add: cc bis:
Carry out research on the views of men and boys on gender equality and their perceptions of their roles, as well as assessing the impacts of efforts undertaken to engage men and boys in achieving gender equality as an added means to address gender stereotypes (based on para 6 (x) of agreed conclusions on the role of men and boys in achieving gender equality, 48th CSW)

Israel: add: cc bis
Encourage the active involvement of men and boys, through education projects and peer-based programmes, in eliminating gender stereotypes as well as gender inequality, in particular in relation to sexually transmitted infections, including HIV/AIDS, as well as their full participation in prevention, advocacy, care, treatment, support and impact evaluation programmes (AC 2004, para 6 (o)) – see also Malaysia 6 (y) bis


Data collection, research, monitoring and evaluation

dd. Conduct [Niue: add: evidence-based] research and collect [EU: add: analyze and disseminate] [Australia: delete: sex- and age-disaggregated data] [Australia: add: data disaggregated by sex, age and other relevant criteria], [EU: add: and, when necessary, re-examine the national measurement system] [African Group: add: and gender analysis] [Turkey: add: and develop indicators] to inform policy making, measure progress in the sharing of [Canada: add: equal] responsibilities between women and men, including in the context of HIV/AIDS, and identify the barriers men [EU: add: and boys] face to assume increased [African Group: prevention and] caregiving responsibilities due to stereotypical expectations [Niue: add: taking into account the diversity of social, political, economic, cultural and geographic issues];

China: add: dd bis:
Promote re-socialization programs of girls and boys and provide skill training to men in care related activities to challenge and change gender norms and stereotypical roles.

ee. Strengthen the capacity of national statistical offices [Turkey: add: and staff] to effectively conduct and utilize time-use surveys, which provide comprehensive information on all categories of activities, [EU: add: rendering visible women’s and men’s contributions to paid and unpaid work in order] to inform policy development that facilitates the sharing of unpaid work between women and men.

EU: add: ee bis
Develop improved mechanisms for monitoring, evaluating and documenting the implementation and impact of policies and strategies for increasing sharing of responsibilities between women and men and integrate gender-based analyses and impact assessments, as well as gender responsive budgeting, in a coordinated and comprehensive manner across policy areas.

Philippines: ee bis:
Develop gender- and rights-based performance indicators in the monitoring and evaluation of policies and programmes

USA: add: ff:
Strengthen the capacity to review legislation with a view to striving to remove discriminatory provisions as soon as possible, and eliminate legislative gaps that leave women and girls without protection of their rights and without effective recourse against gender-based discrimination; (based on BPfA, para 68(b) )

USA: add: gg:
Promote the dissemination of statistics on the relative participation of women and men in leadership roles across various sectors of private enterprise and public office.

EU: Move h here
Measure, in quantitative terms, unremunerated work that is outside national accounts, work, to accurately assess and reflect its value in satellite or other official accounts that are separate from but consistent with core national accounts

(h)[EU: move para to data collection section] [Costa Rica; Dominican Republic; Chile: delete whole para or merge with g]: [Syria: delete: Measure] [Syria: add: Develop], in quantitative [African Group: add: and qualitative] [Syria: delete: terms] [Syria: add: measures for], unremunerated work that is outside national accounts, [Malaysia: delete: work to] accurately assess and reflect its value [Malaysia: delete until ‘consistent’] in [New Zealand: delete: satellite or other] official accounts [New Zealand, Samoa: delete: that are separate from but consistent] with [Malaysia: add: -in] [Malaysia: delete: core national] [Malaysia: add: such] accounts; [Israel: add: to cooperate in providing resources and technical assistance in valuing and making visible women’s unpaid work.]Facing global challenges

Australia: add: 5 bis (moved from 5):
The Commission acknowledges that the financial crisis has had a disproportionately negative impact on women, in particular in relation to the equal sharing of responsibilities between women and men, including caregiving in the context of HIV/AIDS. The Commission urges members to adopt initiatives to ameliorate the negative impacts on women of the financial crisis, in particular noting an increased caregiving burden. The Commission further notes the importance of gender-sensitive measures in economic stimuli packages and other responses to the financial crisis. The Commission notes the growing body of evidence demonstrating that investing in women and girls has a multiplier effect on productivity, efficiency and sustained economic growth and urges members to maintain adequate levels of funding for gender equality measures. (Agreed Conclusions from CSW 52 (E/CN.2008/11)

China: to be added on financial crisis

China: add: e ter (moved from e):
Integrate gender perspectives into counter financial crisis policies and measures and take specific actions to reduce disproportionate and negative impacts including shift of burden on women, and ensure women benefit equality as men from job creation and infrastructure expansion.

Malaysia: add: e bis:
Promote and strengthen international cooperation to accelerate the development process in which women played a key role and should be equal beneficiaries (para 17 (i) of agreed conclusions Equal participation of women and men in decision-making processes at all levels, 50th CSW)

Niue, Samoa, Chile: add: hh:
Take all appropriate measures to integrate women, on an equal basis with men, in decision-making regarding sustainable resource management and the development of policies and programmes for sustainable development, including to address the disproportionate impact of climate change on women, including their displacement from income-generating activities, which greatly adds to unremunerated work, such as caregiving, and negatively impacts on their health, well-being and quality of life, particularly those whose livelihoods and daily subsistence depend directly on sustainable ecosystems.

International cooperation

Cuba: add: ii
Promote and strengthen international cooperation to accelerate the development process in which women played a key role and should be equal beneficiaries (based on agreed conclusions, 2006)

Cuba: add: ii bis
Allocate adequate resources for the elimination of all forms of discrimination against women in the workplace, including unequal access to labour market participation and wage inequalities, as well as reconciliation of work and private life for both women and men (based on agreed conclusions 2008)

Cuba: add: ii ter
Also encourages Governments to increase the provision of resources and facilities to women who find themselves having to provide care and/or economic support for those infected with HIV/AIDS or affected by the pandemic, and for the survivors, particularly children and older persons, utilizing funds earmarked for care and support to reduce women’s disproportionate burden of care (based on CSW resolution 50/12, women, girl child and HIV/AIDS)

Cuba: add: ii quart
Urge developed countries that have not yet done so, in accordance with their commitments, to make concrete efforts towards meeting the target of 0.7 per cent of their gross national product for official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of their gross national product to least developed countries, and encourage developing countries to build on the progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help meet development goals and targets and, inter alia, to assist them in achieving gender equality and the empowerment of women (agreed conclusions on financing for gender equality and empowerment of women, 2008, para 21 q)

Cuba: add: ii quint
Strengthen international cooperation in order to develop human resources for health, as well as to increase universal access to health services, including in remote and rural areas of developing countries, taking into account the global crisis of the health workforce and its negative impact on the fight against HIV/AIDS and the burden it creates within the family.

Venezuela: add: ii bis
The Commission calls on all States and the international community, including the United Nations system, and invites international and non-governmental organizations and the private sector to mobilize and allocate all necessary resources, support and efforts, including at the international level, to realize the goals, strategic objectives and actions set out in the Beijing Platform for Action with regard to the elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child and the further actions and initiatives to implement the Beijing Declaration and Platform for Action, as well as other relevant commitments.


Venezuela : add ii ter
The Commission reaffirms the commitment to adequate financial resources at the international level for the implementation of the Beijing Platform for Action, the Cairo Plan of Action and the Beijing+5 outcome document in developing countries, especially through the strengthening of their national capacities.
(based on AC 2007, para 16 and 17)

Venezuela: add a bis:
Urge developed countries that have not yet done so, in accordance with their commitments, to make concrete efforts towards meeting the target of 0.7 per cent of their gross national product for official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of their gross national product to least developed countries, and encourage developing countries to build on the progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help meet development goals and targets and, inter alia, to assist them in achieving gender equality and the empowerment of women (agreed conclusions on financing for gender equality and empowerment of women, 2008, para 21 q)

s bis - Costa Rica with o bis Niue
Increase international financial and technical cooperation for development and for specific and targeted activities to ensure gender equality and empowerment of women, and increase access to decent work for women, including those with disabilities.

E ter China
Strengthen international cooperation particularly by sustained and enhanced capacity-building, fullfilment of ODA commitments, debt relief and opening of markets to meet the challenges of food, energy, economic and financial crisis and enable early achievement of all MDGs, and integrate gender perspectives into counter-financial and economic policies and measures to reduce negative impacts including shifts of care burden on women and ensure women benefit equally as men from related job creation and infrastructure expansion programmes.


Ii bis - Australia
Ensure women and men benefit equally from measures to ameliorate the economic and financial crisis , including job creation and infrastructure projects. Ensure that all responses to the crisis are gender sensitive and maintain adequate levels of funding for gender equality and the empowerment of women throught the crisis, recognizing that the crisis has had a disproportionatetely negative impact on women and girls, including the shift of the burden of care and recognizing that gender equality promotes sustained economic growth.