Monday, March 9, 2009

30 jaar VN vrouwenverdrag


Loeky Droesen is bestuurslid van wo=men en programma medewerkster vrouwenrechten bij Aim for human rights.

“Omdat Aim for human rights actief is binnen het Nederlandse Netwerk VN-vrouwenverdrag, (Het netwerk coördineert de totstandkoming van de Nederlandse schaduwrapportage aan de VN vrouwenverdrag comité) bezocht ik vandaag het side event waarop een start werd gemaakt met de viering van de 30ste verjaardag van het verdrag en de 10de verjaardag van het optionele protocol.
De sprekers herinnerde ons eraan hoeveel er is veranderd is in de afgelopen jaren. Het comite is veel professioneler gaan werken, waardoor er geen achterstand is in het bespreken van landenrapportages. Het Nederlandse regeringsrapport en de schaduwrapportage worden in Januari 2010 besproken. Omdat men op schema is, neemt het VN vrouwenverdrag comite nu actief contact op met landen die hun rapportage verplichting niet nakomen. Men geeft die landen nog ongeveer 2 jaar de tijd te reageren, maar hoort men dan nog niets dan gaat het comite toch over tot bespreking van de situatie in dat land.

UNIFEM kondigde aan regionale bijeenkomsten te willen organiseren om de viering van 30 jaar VN-vrouwenverdrag kracht bij te zetten. Alle sprekers benadrukten dat het VN-vrouwenverdrag bindende verplichtingen oplegt aan de lidstaten en dat die de plicht hebben op grond van het verdrag discriminatie van vrouwen actief te bestrijden. “Loeky Droesen

No comments: