Thursday, March 12, 2009

De temperatuur stijgt bij de onderhandelingen

Loeky Droesen is bestuurslid van wo=men en programma medewerkster vrouwenrechten bij Aim for human rights.

“De onderhandelingen tussen de landen over de draft agreed conclusions is in volle gang. Af en toe zien we de Nederlandse overheidsdelegatie voorbij rennen en vertellen ze ons snel de stand van zaken. Gister is men tot half twee aan het onderhandelen geweest over de tekst. Zoals we gister al lieten weten is er binnen de EU eindelijk overeenstemming bereikt over het EU standpunt. Seksuele en reproductieve rechten worden genoemd, maar strikt binnen het kader van HIV/aids preventie. Daar was dan wel overleg op ambassadeursniveau voor nodig binnen de EU. Een teken dat het overleg echt heel lastig is, met het dwarsliggende Malta. Nederland gaat niet zelfstandig nog een aanvullende paragraaf indienen zoals we gister nog even meenden te begrijpen.

Interessant om te weten is ook dat de EU verwacht dat dit tekstvoorstel over seksuele en reproductieve rechten het waarschijnlijk niet gaat halen in de bredere onderhandelingen met de rest van de VN. Geen van de andere delegaties en groepen van landen heeft een verwijzing naar seksuele en reproductieve rechten in hun tekstvoorstel opgenomen. Het blijft wereldwijd een zeer controversieel onderwerp, vrouwen het recht geven over hun eigen lichaam te beslissen.

Het valt ons ook op dat er nu tijdens week twee, waarin de onderhandelingen goed op stoom komen, opeens veel meer, zoals wij ze in de wandelgangen noemen, enge typjes rondlopen. Enge typjes zijn voor ons mensen die erg hun best doen seksuele en reproductieve rechten van vrouwen tegen te werken. Ze promoten onthouding en zijn erg tegen abortus. Er zijn al groepen gesignaleerd die rond lopen met doosjes met daarin plastic foetussen, die ze uitdelen. Verder kregen we net een uitnodiging voor een side event over Womens’reproductive Health van een vriendelijk lachende dame: “testimonies from those who have experienced abortion and from the experts of renewed reproductive health.”

Gister werd ik in de gang aangesproken door een jonge journaliste uit Iran. Ze was van het staatspersbureau, maar verklaarde onafhankelijk te zijn. Haar vragen wezen daar niet op. Ze wilde vooral weten of ik ook niet vond dat er ruimte moest zijn voor het aanpassen van de VN afspraken op basis culturele en religieuze verschillen. Nou vind ik dat absoluut niet acceptabel. Culturele en religieuze normen worden meestal misbruikt om vrouwen in hun keuzevrijheid te beperken. Ik heb dat een beetje diplomatiek ook gezegd, maar maak me nu wel zorgen dat er in de Iraanse pers een stuk komt te staan waarin Aim for human rights uitzonderingen op basis van culturele en religieuze gronden steunt. Even voor de record, dat heb ik echt niet gezegd. Als het goed is krijg ik een eventueel bericht in het Farsi toegestuurd dus dan kan ik het controleren.

Gister aan het eind van de dag was er weer een zogenaamde coordinatie caucus. Een bijeenkomst waarbij de aanwezige NGO’s hun kennis en ervaringen met het onderhandelingsproces delen. Iedereen praat natuurlijk met eigen delegatie en hoort andere informatie, dus het is goed dat die informatie wordt gedeeld. Op basis van de gesprekken inventariseert men ook de tekstvoorstellen, die volgens de NGO’s niet geaccepteerd zouden moeten worden. Ines van E-Quality heeft de belangrijkste punten uit dat overleg uitgewerkt. De zorgen van de NGO’s zijn gedeeld met de Nederlandse delegatie. Maar het is ook gelukt in het VN gebouw kopieën te maken, (een kunst op zich) en die in grote getallen te verspreiden zodat er flink tegen deze punten gelobbyd kan worden.
Ik voeg het overzicht van de punten bij. Het is waarschijnlijk alleen goed te volgen als je een kopie van de draft agreed conclusion in het bericht hieronder erbij pakt. De verschillende versies van de drafts met voorgestelde tekstwijzigingen staan niet op de DAW website helaas." Loeky Droesen


Most problematic parts in the Draft Agreed Conclusions as of 9th March


In the text you see a describtion of why the NGO’s think that part of the text is problematic.

Problematic because of the still unbalanced power relation between women and men:


page 8, para e ter
Holy See: “by providing enforceable means of acces and visitation.....”
(Note: already adopted by the GA dec 2008?)

Not to be adopted, because they undermine the notion of the universality of human rights.

page 1, para 3
Additional proposal of Quar and Iran: “with full respect for the various religious and ethical values and cultural backgrounds of each country's people”

page 16, para u
Additional proposal b Iran: “ taking into account local circumstances, ethics and cultural values”


Not to be adopted: as if there are 'good' stereotypical gender roles and views.


page 20, top
Additional by Pakistan: “harmful” (stereotypes)

page 20, para z
Additional by Iran: “harmful” (stereotypical gender roles)

page 21, para aa
Additional by Pakistan: “harmful” (stereotypical views)

No comments: