Monday, March 2, 2009

discussie dag een

Marian ter Haar, werkzaam bij NISB en de gekozen Nederlandse Vrouwenvertegenwoordigster bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2009, bezoekt de CSW ter voorbereiding van haar werk tijdens de algemene vergadering. Haar thema is empowerment van vrouwen door sport en beweging. Ook zij deelt op de wo=men blog haar gedachten en ervaringen.

MAANDAG 2 MAART
“Zoals ik me had voorgenomen stond ik om 7.10 voor het hotel voor mijn dagelijkse portie bewegen. Nu de sneeuw in grote vlokken naar beneden dwarrelt, is het goed om even flink tempo te maken. Als ik om 7.30 aan kom bij de bezoekersingang, buiten het hek, staan er al zeker twintig vrouwen te wachten. Het is koud maar gezellig. Ik maak kennis met vrouwen uit Japan, Libanon en Jordanië en een grote groep Soroptimisten uit alle delen van Amerika. Net achter mij kwam een hele grote groep meiden van 15, 16 jaar aangelopen die gezellig kletsend aansluiten in de rij. Binnen een mum van tijd zijn er zeker een kleine honderd wachtenden. Ik word beloond voor deze vroege start. Toen ik om 9.15 door de registratie kwam had ik tijd genoeg voor een kop koffie, terwijl de rij inmiddels zodanig lang is dat, als ik om acht uur was gekomen, ik geen koffie, maar ook geen opening had meegemaakt. Enfin, ik was bij de opening en ik had zelfs een stoel.

Deputy Secretary-General Asha-Rose Migiro beet het spits af tijdens de opening van de 53e bijeenkomst van de Commission on the Status of Women (CSW) door te kijken naar de resultaten van de vierde wereld conferentie over de positie van de vrouw "Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century”. Er is nog veel werk te doen en de situatie is niet rooskleurig. Veel vrouwen doen onbetaalde zorgtaken en dragen de lasten van een slechte gezondheidszorg, zeker in het geval van HIV/AIDS. In de mantelzorg zullen nadrukkelijker mannen betrokken moeten worden. Er is geen sprake van eerlijk gedeelde zorg. Er moet nog veel gebeuren om vrouwen dezelfde rechten en toegang tot de arbeidsmarkt te geven en er is nog steeds sprake van sterke stereotype rol en taakverdeling tussen mannen en vrouwen en de situatie rond de zorg bij HIV/AIDS doet vrezen dat dit eerder bijdraagt tot een sterke terugval in stereotypen.

Tijdens de opening werd onder andere gesproken door Ambassador Olivier Belle, Chair of the commission, over het belang van deze Commissie en hoe dit belang weerspiegeld wordt door enerzijds de aanwezigheid van 40 ministers tijdens deze week en anderzijds het grote aantal NGO’s dat zich hier laat vertegenwoordigen door veel vrouwen en een enkele man. Het thema
"The equal sharing of responsibilities between women and men, including caregiving in the context of HIV/AIDS" brengt een aantal fundamentele ongelijkheden en de discriminatie van vrouwen scherp in beeld aldus Belle. Die net als de andere sprekers het belang van gelijke verdeling van zorg onderstreepte. Het feit dat 90 % van de zorg rond HIV-AIDS zo stelde Mayanja assistant Secretaris General zegt veel over hoe veel er nog moet gebeuren. Het is onacceptabel dat vrouwen nu ze ook steeds meer toetreden tot de arbeidsmarkt nog steeds het overgrote deel van de zorg op zich nemen.
Mayanja benadrukt het belang van de economische empowerment van vrouwen, het belang van toegang tot credit, income and care. Het is van belang juist nu in vrouwen te investeren. Ze onderstreept het belang van eerlijke voedselprijzen.

Overheden doen veel te weinig en speculeren er op dat vrouwen de zorg blijven dragen. De hele situatie gaat ook ten koste van de gezondheid en weerbaarheid van de groep zorgende vooral oudere vrouwen en jonge meisjes. Ze zijn daardoor kwetsbaarder en eenvoudiger slachtoffer van geweld.
Geweld tegen meisjes en vrouwen is een ander belangwekkend thema dat deze eerste dag regelmatig geadresseerd wordt. Juist ten tijde van de financiële crisis, klimaat crisis en toenemende spanningen in de wereld wordt deze spanning zichtbaar in het toenemende (seksueel) geweld tegen meisjes en vrouwen.
Ook vanmorgen wordt vaak het belang van een andere rol van mannen aangekaart. Mannen die zondermeer meer en beter mee moeten doen. Er zijn goede praktijken bekend maar ze zijn niet talrijk.

The Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs, Sha Zukang, geeft het belang van equal sharing aan door te zeggen dat dit de kritische factor is in de samenleving. “Nothing but equality makes sence” , hij zegt verder dat policy making on the financial crisis must have a gender perspective.

UNAIDS Executive Director Michel Sidibé pleitte voor meer harde collectieve acties om wereldwijde toegang voor vrouwen in alle domeinen en gelijke rechten. “Gender equality must become part of our DNA -- at the core of all of our actions. Together with governments and civil society, we must energize the global response to AIDS, while vigorously advancing gender equality,” “These causes are undeniably linked.”
Hij sprak verder in klare taal over drie prioriteiten integrale aanpak van gezondheidszorg voor de geboorte, seksuele voorlichting en goede hulp bij zwangerschap, anticonceptie en HIV dienstverlening. Naast respect van mensen rechten en nieuwe manieren om vrouwen grotere controle en zeggenschap te realiseren over hun eigen leven. Hij bepleitte het vergroten van de rechten van meisjes en vrouwen en meer community based programmes, die zijn noodzakelijk om hen een betere toegang tot economische middelen, sociale bescherming en veiligheid te geven en toegang tot educatie.

Deze man sprak zo bevlogen dat de daarop volgende sprekers mij een beetje ontgaan zijn.

Tot zover mijn weergave van de morgen van de eerste dag tijdens deze CSW. Het middagprogramma in het teken van Empowerment door Sport en bewegen ga ik in mijn volgend weblog beschrijven. Wel kan ik al vertellen dat het een fascinerende en belangrijke bijeenkomst was. En niet alleen voor mij!
Nu eerst door de sneeuw naar die dames van de middagsessie om samen met hen te eten en na te praten.

Marian

No comments: