Monday, March 9, 2009

Overleg met de Nederlandse delegatie

Loeky Droesen is bestuurslid van wo=men en programma medewerkster vrouwenrechten bij Aim for human rights.

“Na een week van voorbereidingen en onderhandelingen binnen de verschillende regionale groepen (zoals de EU) zijn vrijdag de informele onderhandelingen tussen de landen over de draft agreed conclusions van start gegaan. Een deel van die onderhandelingen zijn openbaar en er is op papier een eerste versie van voorgestelde teksten ter beschikking. De Nederlandse NGO’s kregen die vandaag ter inzage tijdens onze tweede lunch met de Nederlandse delegatie op het kantoor van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging.

Carlien Scheele van de delegatie benadrukte dat een groot deel van onze aangedragen NGO aanvullingen op de draft agreed conclusions door de EU zijn overgenomen. Daardoor staan in het EU voorstel in ieder geval de rol van de Home Based Carers meer centraal. Bij lang niet alle EU landen hadden de nationale NGO’s een duidelijke bijdrage geleverd en soms kwam men ook te laat met suggesties voor de delegaties. Het was goed te merken dat onze voorbereiding in Nederland, georganiseerd door Wo=men en E-Quality, en het werk op maandag zijn vruchten had afgeworpen.

De EU blijft nog wel worstelen met het punt van seksuele en reproductieve rechten. Het merendeel van de EU wilde benadrukken dat preventie van HIV/aids belangrijk is. Helaas blijkt Malta bijna alle voorgestelde teksten die gaan over preventie, (en dus o.a. over het gebruik van condooms) te zien als mogelijke steun aan abortus. Dat is een taboe voor Malta en men gaat dus wars liggen. Vorig jaar werd deze houding van Malta nog gesteund door Ierland en Polen, maar dit jaar staat Malta alleen. Omdat de EU via consensus haar houding en positie moet vaststellen over de draft agreed conclusions, is men er nog niet helemaal uit. Je merkte, ondanks de diplomatieke bewoordingen van de Nederlandse delegatie toch wel de onvrede met de houding van Malta. Malta houdt met haar standpunt de andere 26 EU landen in de houdgreep en is kennelijk ook niet erg constructief in het meedenken over een oplossing.

De lidstaten stellen tijdens deze CSW ook het werkplan voor de komende 5 jaar vast. Dat leek een hamerstuk te worden, maar er blijkt toch erg veel discussie over de thema’s die op de komende CSW’s in de spotlights zullen staan. Verder is men het nog niet eens over de invulling van de verjaardag van BEIJING + 15 volgende jaar. Een aantal landen willen daar een inhoudelijke discussie en/of groot event van maken. Een aantal landen waaronder Nederland en een flink deel van de NGO’s zijn daar niet erg voor. Het huidige politieke klimaat zou er wel eens voor kunnen zorgen dat een discussie over de BEIJING doelstellingen, tot een verslechtering zou leiden. De Nederlandse delegatie houdt ons de komende week op de hoogte van de ontwikkelingen en hoopt dat er op vrijdag acceptabele agreed conclusions zullen liggen.

We vertellen elkaar ook nog even kort waar we ons de afgelopen weken mee hebben bezig gehouden. Je ziet dat er zoveel gebeurd tijdens en rond de CSW, dat iedereen andere ervaringen heeft. Het is dan ook handig dat de Nederlandse NGO’s elkaar elke ochtend even treffen om kennis uit te wisselen” Loeky Droesen

No comments: