Wednesday, March 4, 2009

Oxfam novib gender projecten

Marian ter Haar, werkzaam bij NISB en de gekozen Nederlandse Vrouwenvertegenwoordigster bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 2009

"Tegen het begin van de avond ga ik met een aantal Nederlandse NGO-delegatieleden naar de presentatie van Oxfam-NOVIB in het church center. Het was een inspirerende en originele presentatie na al de meer strategische activiteiten van vandaag.

Carmen Reinoso van NOVIB sprak over de manier waarop zij hun partners proberen aan te zetten tot positief beleid op ‘gender roles’.
NOVIB heeft als visie dat er zonder aandacht voor gender aspecten en gender gelijkheid geen vooruitgang wordt geboekt in het uitbannen van armoede. NOVIB werkt via financiële ondersteuning, deskundigheidsbevordering en het stimuleren van leiderschap van vrouwen door specifieke vaardigheidstraining.

Hoe beoordeelt NOVIB haar partners als het niet lukt op de manier waarop zij dit wenst? Dan hanteert NOVIB het ‘stoplicht’ in de beoordeling van projecten. Rood betekent dat een project in de gevarenzone is en als men de aanpak niet positief wijzigt in de bovenstaande richting dan kan NOVIB haar relatie beeindigen. Oranje betekent dat er werk aan de winkel is, dan komt er een advies hoe een verbetering gerealiseerd kan worden. Groen is het oordeel als men tevreden is over de gender-basis in het werk.

Josephine Kasande, partner van NOVIB, verteldeover WEMAN Uganda, Women and Men see their Lives Change, experiences from Uganda, from household level to wider society. Josephine woont en werkt in een afgelegen gebied in Oeganda waar ze geboren en getogen is. Ze neemt ons mee in haar innovatieve gender justice programma, ze werkt met mensen uit de lokale gemeenschap.
Ze vertelt over de veranderende levens in Uganda, aan de hand van de gesprekken die ze gehad heeft met de mensen uit de lokale gemeenschappen.
Strategieën zijn:
• gender aktie leren;
• gender mainstreaming en economische ontwikkeling;
• global learning, netwerken en beleidsbeïnvloeding.

Josephine laat beelden zien uit het dorp. Een ervan is het beeld van een vrouw en drie kinderen en een man. Op de foto heeft de man witte voeten omdat hij met eten bezig geweest is, een man die maar 1 vrouw heeft en dat is bijzonder daar.
Dan laat ze een dia zien met een tekening waarin de veranderingen zichtbaar zijn. Allerlei kleine illustraties laten zien dat ze graag in harmonie willen leven met hun partners en kinderen, aldus Josephine. In het midden een tekening van een man die zijn vrouw slaat, er zal niet over gesproken worden maar het kan wel getekend worden. Ook zie je een tekening van een man en vrouw die elkaar vast houden. Veel van de tekeningen gaan over rollen en taken in de huishouding.
Dan laat ze een foto zien met een man die helpt met de huishouding hij doet de afwas. Daarnaast weer een tekening met een ‘challenge tree’, een tekening van allerlei getekende plannen en situaties die ze wensen. Deze man had een alcoholprobleem en daar tekent hij over. Soms kan je er niet over praten maar wel tekenen.

Een foto van een vrouw die een foto maakt van haar gezin met 4 kinderen en een man. Ook een mooie tekening van vrouwen met hun dromen. Deze vrouwen hebben deze tekening gegeven aan de vrouw van de president. Dat was bijzonder omdat niet de vrouwen maar de mannen dergelijke rituelen doorgaans op zich nemen. Vrouwen en vooral de talrijke kinderen die daar nu eenmaal bij horen, maken een dergelijke presentatie ondenkbaar. In dit geval wisten de vrouwen de mannen zover te krijgen dat zij gingen oppassen.

Smart and Effective, the female condom
www.condomsforall.com
Monique Demenint van Oxfam-Novib

Genderongelijkheid is de route waarlangs de HIV/AIDS epidemie vooral ellende veroorzaakt bij meisjes en vrouwen. Veel ongewenste zwangerschappen. Gebruik van een ‘female condom’ is beter, het verandert rollen en vrouwen hebben zelf de zaak in de hand, het kan ingedaan worden lang voor de sex. Je kunt het een keer bespreken en daarna hoeft het niet meer.

'Universal access', beschikbaarheid vergroten, verspreiding stimuleren door pleitbezorging. Vrouwen hebben de zeggenschap over het eigen lijf.
Niet alleen vrouwen die risico lopen, maar iedereen die het wil en die controle wil over het eigen lijf, simpel en effectief, zou het moeten gebruiken. Als meer vrouwen het gebruiken, zal er innovatie komen wat het product ten goede kan komen. Datzelfde geldt voor de marketing, enzovoorts. Als het meer gebruikt wordt, worden ze ook goedkoper. Dat is nu nog wel een probleem.
Seksuele rechten moeten erkend worden en iedereen heeft een verantwoordelijkheid om HIV/AIDS uit de wereld te helpen. Ook mannen moeten de verantwoordelijkheid nemen, maar met een betere beschikbaarheid van het vrouwencondoom hebben vrouwen meer controle over hun leven. Monique vertelt dat de Permanente Vertegenwoordiger bij de VN van Nederland wil zich inspannen de ‘female condom’ in de ‘draft conclusions’ op te nemen.” Marian ter haar

No comments: