Wednesday, March 4, 2009

VN vrouwenverdrag en sport

Loeky Droesen is bestuurslid van wo=men en programma medewerkster vrouwenrechten bij Aim for human rights.

`Een bezoek aan de CSW is ook een goed moment om te netwerken en partners te ontmoeten dus had ik op 3 maart s´middags een afspraak. Aim for human rights is een van de organisaties die samenwerken in het Nederlandse Netwerk VN-vrouwenverdrag. Het Netwerk VN-vrouwenverdrag coördineert het schrijven van het schaduwrapport over de naleving van het VN vrouwenverdrag in Nederland. Een belangrijke partner voor NGO’s over de hele wereld die bezig zijn met een CEDAW schaduwrapportage is de organisatie IWRAW AP. Het Netwerk VN-vrouwenverdrag heeft veel contact met IWRAW AP. Zij verzamelen alle schaduwrapportages en hebben veel expertise over het Vrouwenverdrag. Ik maakte een afspraak met Lisa Pusey van IWRAW AP om elkaar te zien en bij te praten over het Nederlandse schaduwrapportage traject. Ik vertel Lisa dat het netwerk heeft net twee coördinatoren heeft geselecteerd. De coördinatoren gaat nu heel veel organisaties in Nederland consulteren en in oktober/november 2009 publiceren we de schaduwrapportage. (zie o.a www.vrouwenverdrag voor meer informatie). Deze informatie hadden we ook per mail kunnen delen maar samenwerken wordt makkelijker als er een persoonlijk contact is geweest. Je merkt meteen dat het gevoel van betrokkenheid bij elkaar’s werk sterker word na een ontmoeting.` Loeky Droesen

Tijdens een gesprek met Marian ter Haar kwam ter sprake dat contact met IWRAW AP ook voor haar erg nuttig kon zijn. Ze kwam dus gewoon mee naar het gesprek. Hierbij haar verslag van de ontmoeting.

`Snelle krachtige samenwerking door goed en loyaal gebruik van elkaars expertise.
Dat een delegatie erg nuttige diversiteit aan expertise heeft, is ook mij gebleken vandaag toen ik Loeky Droesen die veel weet van wetgeving en rechten mij, samen met Johanna Adriaanse (van de International Working Group on Women and Sport) introduceerde bij een expert op het gebied van vrouwenrechten. Dat is Lisa Pusey, programmamanager van IWRAW AP, kenniscentrum voor de ondersteuning van NGO’s bij het maken van schaduwrapportages n.a.v. het VN-vrouwenverdrag. Beleid op gelijke rechten voor vrouwen in de verschillende landen is door verschillende UN landen in 1979 afgesproken in een bindende overeenkomst. Omdat in een dergelijke rapportage idealitair ook over het gebied van Sport zou moeten rapporteren is het nuttig en interessant dit pad in een gesprek verder te verkennen. Rapportage over het onderwerp sport en vrouwen is nauwelijks nog aan de orde, zo werd bevestigd door Lisa. Globaal zijn er drie wegen denkbaar om het onderwerp op de agenda te krijgen:
1. De NGO’s in een land verzorgen een schaduwrapportage over de gender situatie in de Sport;
2. de Regering wordt gevraagd het onderwerp in de nationale rapportage ter hand te nemen;
3. Het CEDAW committee wordt gevraagd aandacht te besteden aan het onderwerp.

De meest geëigende route lijkt dit zelf via de NGO’s ter hand te gaan nemen. Via de eventuele vrouwennetwerken in de wereld en ook de weg via de Nationale Olympische Comité’s en de bonden. Dat is duurzaam en bindend, ook voor de veranderingen die voor ogen staan heb je zo een basis. Het lijkt interessant te kijken of we richtlijnen op kunnen stellen voor een mogelijke rapportage op het gebied van Sport en gender, naar verwachting zijn die er nu nog niet. Op basis van bestaande rapportages, de landelijke sportmonitoren en het Rapport van de Internationale Werkgroep is het goed mogelijk de issues te bepalen. We kunnen onderzoeken of er een basis is om met deze te realiseren richtlijnen in een aantal landen te gaan kijken hoe de situatie is. Johanna is enthousiast en we gaan dit traject zeker verkennen. Bijzonder hoe je door goed gebruik van expertise in de werkgroep heel aardige stappen kunt zetten.`
Marian ter haar

No comments: