Friday, March 5, 2010

Open Brief vakbondsvrouwen aan Ban Ki-moon

Een van de eerste gecoördineerde protestacties kwam van de vakbondsvrouwen. Er zijn ruim honderd vakbondsvertegenwoordigers uit alle continenten. Het zijn vooral leden van onderwijsbonden en publieke sectorbonden, naast de vertegenwoordigsters van vakcentrales en hun internationale, de ITUC. Al op dinsdag 2 maart publiceerden de Global Unions een open brief aan de secretaris generaal van de Verenigde Naties om uitdrukking te geven aan hun verontwaardiging over proces en inhoud van de CSW. De open brief is op het ITUC-PSI-EI UNCSW-blog geplaatst (met vertaalfunctie!). Daar kan ook adhesie worden betuigd.
De brief wijst er op dat de bedoeling was tijdens deze CSW de balans op te maken wat er bereik was in alle 12 ‘areas of concern’ en wat er nog gedaan moet worden door regeringen samen met maatschappelijke organisaties, waaronder vakbonden. “Engaging civil society in this assessment proces is critical to the success of the UNCSW, but also to our collective succes in achieving gender equality.”
De vakbondsvrouwen wijzen er op dat effectieve participatie in deze CSW onmogelijk is. Daarbij noemen ze het gesloten proces van hét uitkomst document (de Declaration), maar ook op de eindeloze registratie procedures –er waren participanten die er meer dan 8 uur over hadden gedaan maandag. Verder maakt de verbouwing van het VN-gebouw en de beperkt toegankelijke tijdelijke behuizing zowel onderling contact als informeel contact met regeringsdelegaties er moeilijk. Omdat voorzien is dat de verbouwing van het VN-gebouw tenminste vier jaar zal duren moet daar echt een oplossing voor gevonden worden.
Kennelijk is de boodschap wel aangekomen. Al een dag later nodigde deputy secretary Ashan-Rose Migiro een delegatie van vakbondsvrouwen uit voor een gesprek over de brief. In dat gesprek zijn geen concrete toezeggingen gedaan, maar wel excuses aangeboden. Er zal wel overlegd worden met de beveiliging hoe in de toekomst betere toegankelijkheid tot stand kan komen.

Leontine Bijleveld
WO=MEN

No comments: