Tuesday, February 28, 2012

Van Bijsterveldt riep CSW op 'to move forward'

Voor het eerst sinds 7 jaar maakt de minister van emancipatie deel uit van de regeringsdelegatie naar de CSW. Minister van Bijsterveldt heeft vol overtuiging daarvoor gekozen, zo vertelde ze de NGO-vertegenwoordigers vanmiddag tijdens de lunch op de PV, waarvoor ze hen had uitgenodigd. Hoewel in de Nederlandse context de politieke discussie over emancipatie tegenwoordig vaak ten onrechte verengd wordt tot emancipatie van homo’s, lesbo’s, biseksuele en transgender personen (LHBT), gaat het Nederlandse emancipatiebeleid ook en nog steeds over verbetering van de positie van vrouwen. De titel van het persbericht - Minister maakt zich bij VN sterk voor vrouwenrechten - moet dan ook zeker niet worden opgevat als wel bij de VN, maar niet in Nederland, merkt uw columnist op.


De toespraak van de minister vond op dinsdagmiddag plaats, toen het al avond was in Nederland, zodat we niet meteen een link naar de tekst konden plaatsen - inmiddels, het is nu hier een uur of zeven, vonden we de link op Rijksoverheid.nl (bij PV New York is nog niets te vinden).
Van Bijsterveld riep op niet alleen onverkort vast te houden aan de afspraken en het committent dat in 1995 met de Beijing verklaring en actieplatform is aangegaan. Met meer energie, middelen en vasthoudendheid moet gender gelijkheid en women’s empowerment gerealiseerd worden. Ze hield de VN-lidstaten voor dat het ook tijd is stappen vooruit te zetten: gender equality impliceert ook gelijke rechten ongeacht gender identity en daarmee een einde aan discriminatie van homo’s, lesbo’s en transgenders.

In de Nederlandse benadering betreft gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen, ongeacht hun seksuele oriëntatie of gender identiteit, in essentie mensenrechten. Vandaar de strategie om via gendergelijkheid ook LHBT-rechten te agenderen, een strategie waarop Nederlandse NGO's al enige jaren aandrongen.

De toespraak van de minister werd met een gepast applausje ontvangen. Omdat ik via de computer luisterde (geen toegangskaart tot de tijdelijke VN-gebouwen) kon ik niet zien of dat applaus uit de regeringsbankjes kwam of van de kant van de toehorende NGO’s. Een van de adjudanten had de NGO’s opgeroepen niet alleen aanwezig te zijn, maar ook instemming kenbaar te maken. Dat we als Nederlanders meestal kritisch zijn op NGO’s die als applausmachine voor hun regering optreden had hij zich vast niet gerealiseerd.

Hoe dan ook: naast minister van Bijsterveldt lieten verschillende ministers uit andere EU-landen een strijdbaar geluid horen: het gaat om het bereiken van gender gelijkheid en afstand nemen van de ambitie én de formuleringen uit Beijing is niet aan de orde. Daar kunnen we tenminste mee uit de voeten.

Ik denk dat we wel langer dan 7 jaar terug moeten zoeken naar een toespraak van de Nederlandse delegatie met zo’n (VN) politiek activistisch gehalte. Houden zo, en zeker niet weer zo lang wachten!

Leontine Bijleveld

1 comment:

Lin McDevitt-Pugh said...

Great to see the Dutch Minister continues to promote the rights of LGBTI people at the UN. The side-meeting the Dutch organized at CSW in 2010 was a first - the first time a member state had taken up this issue. http://womeninnewyork.blogspot.com/2010/03/dutch-government-takes-leadership-on.html We have a long way to go