Thursday, February 28, 2013

Oproep: meer vrouwenvertegenwoordigers bij AVVN


Bij de laatste AVVN vergadering waar onze vrouwenvertegenwoordiger van 2012 Anke Vervoord 7 minuten mocht spreken, bleek dat alleen nog Nederland een vrouwenvertegenwoordiger in haar regeringsdelegatie opgenomen had. Toen Anke hierover in gesprek ging met mensen van andere regeringsdelegaties waren er wel degelijk geïnteresseerde partijen. Ook liet de VN aan Anke weten dat in principe elke vrouwenvertegenwoordiger 7 minuten spreektijd zal krijgen.

De NVR heeft samen met enkele voormalige vrouwenvertegenwoordigers van de afgelopen jaren een lobbybrief opgesteld, die gebruikt kan worden om mensen en organisaties op te roepen aan hun eigen regeringen te vragen of ook voor hun land een vrouwenvertegenwoordiger in de regeringsdelegatie mee mag reizen naar de AVVN.

Jij kunt ook meedoen aan deze oproep! GJe kunt de brief doorsturen aan je netwerk van buitenlandse vrouwenorganisaties.  Als het verzoek voor een vrouwenvertegenwoordiger ook van de vrouwen uit de landen zelf komt, kunnen de regeringen het niet zo makkelijk negeren. Ik hoop op een positieve reactie,

De brief is o.a. toegestuurd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, aan het Ministerie van OCW, aan de European Women’s Lobby (EWL), via enkele voormalige vrouwenvertegenwoordigers aan hun internationale contacten. Josette Dijkhuizen, vrouwenvertegenwoordiger 2013, zal de brief tijdens de CSW ook verspreiden. Er wordt vooralsnog positief op deze actie gereageerd. 

Sunday, February 24, 2013

Briefing en laatste voorbereidingen


Nog een week te gaan en dan is het zo ver! Op maandag 4 maart begint de CSW.
Hierbij een update van de laatste ontwikkelingen, waaronder relevante informatie voor de laatste voorbereidingen en ter plaatse.

Briefing regeringsdelegatie
Op 7 februari organiseerde het Ministerie van OCW een briefing. Delegatieleider Jantina Walraven en collega’s Joëlla van Rijn (MinOCW) en Irma van Dueren (MinBuZa) lichtten de Nederlandse inzet toe. Namens de NGOs lichtten Atria en WO=MEN de aanbevelingen van de Nederlandse organisaties toe (zie bijlage). De Nederlandse regeringsdelegatie kon zich in grote lijnen zeer goed vinden in de inhoud, met als drie kern aandachtsgebieden preventie, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en een multisectorale/intersectionele benadering.

Minister Bussemaker van het Ministerie van OCW zal van maandag 4 maart t/m woensdag-middag 6 maart in New York aanwezig zijn. Zij spreekt het Nederlandse statement uit en zal verschillende side-events bezoeken. Nederland is op dit moment bezig om met de EU positie te bepalen. Echter, in de tekst van het country statement is ieder land vrij. Naast de Minister zal de Nederlandse delegatie bestaan uit ambtenaren van de Ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken. De briefing en lunch met de Minister staat voorlopig gepland voor dinsdag 5 maart, op de PV (Permanente Vertegenwoordiging). 


Informals – onderhandelingen over de Agreed Conclusions
Belangrijk onderdeel van de CSW zijn de onderhandelingen tussen regeringsdelegaties (de “informals”) om afspraken te maken over:

Priority theme
Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls.

De eerste versie van de Agreed Conclusions vind je hier: MS-Word format. In de afgelopen weken hebben organisaties en activisten zowel in Nederland als internationaal via regerinsgdelegaties feedback en concrete suggesties voor “agreed language” geleverd. De delegaties zijn momenteel bezig hun positie nader te bepalen. Nederland doet dit in EU verband. De informals zullen al op donderdag 28 februari in gesloten setting beginnen.

Verder vinden er sessies door regeringsdelegaties plaats over:
Review theme
The equal sharing of responsibilities between women and men, including caregiving in the context of HIV/AIDS (
agreed conclusions from the fifty-third session).

Tevens heel interessant is het:
Emerging issue
Key gender equality issues to be reflected in the post-2015 development framework.
In Nederland zijn er al veel organisaties actief om o.a. gender equality stevig verankerd te krijgen in deze nieuwe agenda. Meer weten? Klik hier.

Toegangspassen
Kort heugelijk nieuws: er schijnen dit jaar 2 toegangspassen per organisatie beschikbaar te zijn voor toegang tot het VN hoofdgebouw! (ovb) Echter, toegang tot het hoofdgebouw is zoals ieder jaar weer zeer beperkt. 


Parallel & side events
De lijst met alle parallele events die tijdens de CSW door organisaties (NGOs) zullen worden georganiseerd is bekend! De coördinatie van deze events is in handen van het NGO CSW Forum. Je vindt de laatste informatie en (eventuele geupdate versies van) de lijst met events hier.

Er is mogelijk onduidelijkheid over registratie voor side-events. Hiervoor zou je je niet meer kunnen aanmelden. Dit is het NIET het geval! Registratie voor het organiseren van events is weliswaar gesloten, maar participeren is over het algemeen vrij. 
Daarnaast zijn er een (beperkter) aantal parallele events die alleen toegankelijk zijn voor genodigden of voor mensen die zich van te voren op hebben gegeven. Deze events worden over het algemeen door regeringsdegelaties of VN organisaties georganiseerd. Uitnodigingen worden via netwerken verspreid.
Events die in het UN Headquarters worden georganiseerd, zijn alleen toegankelijk voor degenen met een toegangspas voor het hoofdgebouw.

Samenwerking Nederlandse NGOs
Er is een lijst gemaakt met side events die door Nederlandse actoren (regerings of NGOs) worden georganiseerd.
Er is een contactenlijst met een e-maillijst van Nederlandse contacten.
Op de lijst staan zowel thuisblijvers als mensen die in New York (een deel van de tijd) aanwezig zullen zijn. Ik heb dat zo goed mogelijk geprobeerd aan te geven.
Meer weten? Stuur een bericht via deze blog.