Thursday, February 28, 2013

Oproep: meer vrouwenvertegenwoordigers bij AVVN


Bij de laatste AVVN vergadering waar onze vrouwenvertegenwoordiger van 2012 Anke Vervoord 7 minuten mocht spreken, bleek dat alleen nog Nederland een vrouwenvertegenwoordiger in haar regeringsdelegatie opgenomen had. Toen Anke hierover in gesprek ging met mensen van andere regeringsdelegaties waren er wel degelijk geïnteresseerde partijen. Ook liet de VN aan Anke weten dat in principe elke vrouwenvertegenwoordiger 7 minuten spreektijd zal krijgen.

De NVR heeft samen met enkele voormalige vrouwenvertegenwoordigers van de afgelopen jaren een lobbybrief opgesteld, die gebruikt kan worden om mensen en organisaties op te roepen aan hun eigen regeringen te vragen of ook voor hun land een vrouwenvertegenwoordiger in de regeringsdelegatie mee mag reizen naar de AVVN.

Jij kunt ook meedoen aan deze oproep! GJe kunt de brief doorsturen aan je netwerk van buitenlandse vrouwenorganisaties.  Als het verzoek voor een vrouwenvertegenwoordiger ook van de vrouwen uit de landen zelf komt, kunnen de regeringen het niet zo makkelijk negeren. Ik hoop op een positieve reactie,

De brief is o.a. toegestuurd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, aan het Ministerie van OCW, aan de European Women’s Lobby (EWL), via enkele voormalige vrouwenvertegenwoordigers aan hun internationale contacten. Josette Dijkhuizen, vrouwenvertegenwoordiger 2013, zal de brief tijdens de CSW ook verspreiden. Er wordt vooralsnog positief op deze actie gereageerd. 

No comments: