Thursday, March 12, 2015

UN Women + Uber: strategisch of dubieus partnerschap?

-->
Op dinsdag 10 maart 2015 organiseerde UN Women een groots gala ter gelegenheid van Beijing + 20: Planet 50-50 by 2030: step it up for Gender Equality. Een van de talloze speeches is van de CEO van Uber. UN-Women en Uber hebben een strategisch partnerschap aangekondigd dat tot doel heeft economische kansen voor vrouwen te verbeteren. Tussen nu en 2020 wil Uber 1 miljoen banen creëren voor vrouwen als taxichauffeur.

De ruim 100 vakbondsvrouwen die uit de hele wereld naar de CSW zijn gekomen vinden dat geen goed idee: die banen zijn geen Decent Work en er valt geen Living Wage mee ter verdienen. Het gaat om informele banen zonder sociale rechten, zogenaamde zzp’ers. Uit Uber’s eigen onderzoek blijkt dat een gemiddeld jaarlijks inkomen van $ 15.000 wordt voorzien. Daar kun je geen economische zelfstandigheid aan ontlenen.

De International Transport Workers Federation ITF, op de CSW vertegenwoordigd door Brigitta Paas (FNV), heeft in een verklaring aangedrongen op heroverweging van dit partnerschap. Vrouwen verdienen beter dan een baantje in de schaduweconomie en een twijfelachtige pr-stunt. Daar komt bij dat de activiteiten van Uber in verschillende landen, waaronder Nederland verboden zijn. Uber lijkt dus geen goede partner voor UN-Women. 
Al 9 Internationale en Noord Amerikaanse vakcentrales en vakbonden hebben de ITF-verklaring onderschreven.
Op het blogspot van de vakbondsvrouwen op de CSW kunnen organisaties adhesie betuigen met UN Women + Uber = A Vision for Precarious Work.

Leontine Bijleveld
lid FNV Vrouw en FNV Zelfstandigen