Sunday, March 20, 2016

Climate change, vluchtelingen, en de lancering van een internationaal Gender Meerpartijen initiatief…CSW60 is in volle gang!

CSW60 is alweer een week aan de gang. Het is voorbij gevlogen. Een week vol mooie statements en pleidooien, maar ook heftige verhalen en uitdagende discussies. Naast contact met de Nederlandse delegatie over de onderhandelingen van de taal over het uitkomstdocument over het thema ‘women’s empowerment and its link to sustainable development’, het afstemmen hierover met het Nederlands maatschappelijk middenveld, zijn er ook vele interessante side events. Vandaag licht ik er twee uit die alles te maken hebben met de Nederlandse inzet tijdens de CSW:

‘Minister Bussemaker in gesprek met het Nederlands Maatschappelijk Middenveld’
Afgelopen dinsdag zijn we als Nederlands maatschappelijk middenveld in gesprek gegaan met minister Jet Bussemaker, die dit jaar Nederland, en de EU (aangezien Nederland voorzitter is van jan-jul 2016) representeert  op de CSW. We hebben kort onze analyse van de eerste dagen aan haar gepresenteerd: het is mooi te zien dat er aandacht is voor onze aanbevelingen op de kwetsbare positie van vrouwen en meisjes in de klimaatonderhandelingen en vluchtelingencrisis. Maar we hebben ook de zorgen gedeeld die er zijn, zoals het toenemen van regressieve krachten waardoor vrouwenrechten wereldwijd steeds meer onder druk komen te staan, de bescherming van  mensenrechten activisten, of juist het ontbreken daarvan (zie artikel over de recente moord van Berta Carceres: http://www.wo-men.nl/berta_caceres/) en het afnemen van de politieke ruimte.
  
‘Ondertekening van alliantie voor vrouwenrechten met Syrië, Egypte, Yemen,  Libië, Sudan en meer’
Afgelopen vrijdag organiseerde WO=MEN ism Tweede Kamerlid Ingrid du Caluwé en voorzitter van het Nederlandse Gender Meerpartijen Initiatief het evenement ‘Launch: Alliance of Politicians for women’s rights Gender Multi Party Initiative’. Zeven sterke vrouwen vanuit verschillende delen van de wereld (van politica tot activiste) zaten bijeen om zich uit te spreken over het belang van internationale samenwerking op het thema van gelijke rechten en kansen tussen vrouwen en mannen.  Het werd gelijk duidelijk dat een dergelijk initiatief waarbij politici zich inzetten om dit belangrijke thema te blijven benadrukken erg belangrijk is, vooral in deze gebieden van conflict, vrouwenbesnijdenis en waar vrouwen nog weinig mogen deelnemen aan het politieke leven. Het belang dat ze daarbij gevoed worden vanuit de vrouwen- en mensenrechtenorganisaties die werken in de communities zelf werd goed benadrukt: zoals heel mooi gezegd ‘we need to localize the global, and globalize the local’.

Wie zijn die zeven vrouwen?
·         Ingrid de Caluwé , Voorzitter Gender MPI Nederland
·         Merwat Tallawy, lid van Sociaal Democraten, Egypte
·         Sahar Ghanem  uit Yemen (een van meest toonaangevende social media activiste)
·         Zahra Langhi uit Libië (politica in ballingschap)
·         Loubna Mrie uit Syrië (politica in ballingschap)
·         Samira el Hashmi, Sudan

·         Hibaaq Osman, CEO el Karama uit Egypte

Lees meer over het ontstaan van het Gender Meerpartijen Initiatief in Nederland op: http://www.wo-men.nl/gender-gmpi-bijeenkomst/


Morgen beginnen de officiële onderhandelingen over de Agreed Conclusions, dus nu snel naar bed om fris en fruitig de onderhandelingen morgen goed te volgen…to be continued

Geschreven door Margriet van der Zouw - beleidsmedewerker bij WO=MEN. Margriet zit van 14-24 maart in New York bij de CSW60 om de onderhandelingen te volgen

No comments: