Saturday, March 10, 2018

Klaar voor de CSW 2018!

Vandaag zijn Margriet van der Zouw en Edith van der Spruit namens WO=MEN vertrokken naar New York, voor de 62e sessie van de Commission on the Status of Women.
Het thema dit jaar gaat over de empowerment van vrouwen in landelijke gebieden:
  • Priority theme:
    Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls;
  • Review theme:
    Participation in and access of women to the media, and information and communications technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and empowerment of women (agreed conclusions of the forty-seventh session)

Op woensdag 14 maart organiseert WO=MEN een side-event samen met de Alliantie Samen Werkt Het (een partnerschap van WO=MEN, Movisie, Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Nederlandse Vrouwen Raad, Women Inc met het Ministerie van OCW).
Dit event gaat over de verdeling van werk en zorgtaken in Europa. Er zullen beleidsmedewerkers uit Nederland, Denemarken en Frankrijk aanwezig zijn om te discussiëren over de verschillende soorten beleid die er in deze landen bestaan om werk en zorg te kunnen combineren. Ook zullen er vertegenwoordigers van EIGE (European Intstitue for Gender Equality) en MenEngage aanwezig zijn. Alle NGO vertegenwoordigers die zich bezighouden met dit thema zijn van harte welkom!

We hopen op weer een succesvolle CSW en houden jullie op de hoogte!

Groet, namens Edith en Margriet

No comments: