Wednesday, April 30, 2008

CSW 52 Agreed Conclusions met betrekking tot CEDAW

5. The Commission reaffirms the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Optional Protocol and the Convention on the Rights of the Child and takes note of the work of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women towards the practical realization of the principle of equality between women and men and girls and boys.

Commentaar: oorspronkelijk was deze tekst veel sterker. Ook het werk van het Comité viel onder 'reaffirms'. Bovendien was er de toevoeging "particularly recommendations issued bu the Committee on the Elimination of Discrimination against Women toward enhancing compliance with the Convention by ensuring the necessary resources for its implementation."
Zowel de VS als China maakten zich sterk voor afzwakking.

21 mm. Provide assistance to States parties to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, upon their request, to support the implementation of States parties’ obligations under the Convention.

Commentaar: ook dit is een afgezwakte tekst. Aanvankelijk werd ook tot universele ratificatie van CEDAW en het Optional Protocol opgeroepen. Op voorstel van Nieuw Zeeland resp. Noorwegen.

22. The Commission invites the Committee on the Elimination of Discrimination against Women to continue to give, while exercising its mandated functions, due consideration to financing for gender equality and the empowerment of women in its work.

Commentaar: China, Egypte, Rusland en de VS wilden de hele paragraaf weg hebben. Wat nu over is gebleven was een voorstel van de EU en India, met dien verstande dat daar in nog 'encourages' stond in plaats van 'invites (amendement van Cuba).
Aanvankelijk was er een tekst waarin het CEDAW-Comité werd opgeroepen expliciet informatie te vragen aan State Parties over 'resources allocated for gender equality'. Dit werd er uit gehaald door Maleisie, Cuba en Caricom. Voorts werden aanvankelijk State Parties uitgenodigd in hun CEDAW-rapportages informatie te verschaffen over de 'resources allocated to the practical realization of the principle of equality between women and men'. Zwitserland, EU en Mercosur wilden daar nog aan toevoegen 'and women's empowerment'.
Halverwege de tweede week was de tekst al afgezwakt tot: "The Commission invites the Committee (...) to give due consideration to financing for gender equality (...)". Ook dat ging China, Egypte, Rusland en de VS nog te ver omdat dit niet tot het mandaat van het CEDAW-Comité zou behoren in hun ogen.

Leontine Bijleveld (namens WO=MEN en Netwerk VN-vrouwenverdrag aanwezig bij CSW 52)

No comments: