Thursday, March 6, 2008

Teleurstellend resultaat?

Op de laatste NGO Linkage Caucus woensdag aan het eind van de middag deden NGO-leden uit verschillende regeringsdelegaties verslag over de voortgang van de informele onderhandelingen, waar de andere NGO-CSW bezoeksters niet meer bij aanwezig mogen zijn.
De aanwezigen zijn benieuwd naar twee dingen: worden er concrete afspraken gemaakt over de financiering van 'gender equality and empowerment van women'? Het tweede is of
er iets zinnigs wordt gezegd over het versterken en bundelen van de diverse VN-instellingen die zich met gender equality bezig houden, de zogenaamde GEAR-campagne (Gender Equality Architecture Reform) - zie ook elders op dit weblog.
Voorgesteld wordt vanuit de GEAR-coordinatie om een verklaring voor te bereiden namens de gezamenlijke NGO's, waarvan de uiteindelijke tekst natuurlijk zal afhangen van wat er precies in de Agreed Conclusions wordt opgenomen.
WO=MEN ondersteunt dit, maar stelt voor in de (pers)verklaring ook een passage te wijden aan onze opvatting over de passages over 'Financing Gender Equality and Empowerment of Women'. Dat is tenslotte het hoofdonderwerp van de CSW en als we op de geluiden uit de informele beraadslagingen mogen afgaan komt daar helaas weinig concreets uit. Er is veel steun van aanwezigen voor dit voorstel. De Linkage Caucus organisatoren aarzelen (leidt dat niet te veel van GEAR af?). Maar interventies van Hivos en WIDE geven de doorslag. We spraken af alvast een paragraaf aan te leveren. Daar besteedden we een deel van de viering van Internationale Vrouwendag op de VN aan, vandaag. Morgen (vrijdag) horen we wat de Linkage Caucus organisatoren ervan vinden. Als de Agreed Conclusions inderdaad zo slap zijn als we vrezen, dan komt morgen ons commentaar op dit weblog.

Leontine Bijleveld (WO=MEN)

No comments: