Monday, March 3, 2008

Waar zijn de jongeren?

Afgelopen zaterdag hebben wij ons bij de Nederlandse NGO’s gevoegd in New York. Al kort na aankomst is ons duidelijk geworden dat er tijdens de 52e CSW weinig jongeren aanwezig zijn en dat de woorden jongeren en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten veelal ontbreken.
Bijna de helft van de wereldpopulatie is jonger dan 25 jaar. Om gender gelijkheid effectief te bevorderen, moet dit al vanaf jonge leeftijd aangemoedigd worden. Jongerenorganisaties spelen een cruciale rol in het behartigen van gender gelijkheid, maar hebben vaak moeilijkheden in het werven van fondsen. Het is daarom noodzakelijk dat er speciale budgetrichtlijnen komen die toegankelijk en beschikbaar zijn voor jongerenorganisaties.
Hoewel het belang van jongerenorganisaties en jongerenparticipatie in het Beijing Platform for Action en ICPD programme of Action staat beschreven, wordt hier tot nu toe nauwelijks aandacht aan besteed.
Nederland heeft hierin de afgelopen jaren een voortrekkersrol gespeeld. Minister Koenders heeft samen met CHOICE het akkoord van Schokland ondertekend. Dit was een pleidooi voor het investeren in en ondersteunen van jongerenorganisaties op nationaal en internationaal niveau, zodat zij in hun eigen land de mogelijkheden hebben op te komen voor de rechten van jongeren. Wij hopen dat Nederland deze rol blijft spelen en een signaal afgeeft aan andere landen.

Ook het koppelen van gender gelijkheid aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten dat in meerdere VN verdragen is onderschreven, is tot nu toe nauwelijks uitgesproken bij deze 52e CSW. Het ontbreekt de EU voor het eerst aan een gezamenlijk standpunt, omdat Malta, Polen en Ierland zich tegen SRGR blijven verzetten. Nederland steunt dit gelukkig wel.
De komende week zullen wij in New York het belang van deze thema’s blijven benadrukken.
Wij willen met onze aanwezigheid en lobby de onmisbare rol van jongeren in het bevorderen van gender gelijkheid duidelijk maken.

Dieuwke Boersma en Annelies Mesman (WO=MEN en CHOICE for youth and sexuality)

No comments: