Skip to main content

CSW66: Tijd voor Gender Just Climate Change

Helaas niet in New York waar alle actie plaats vindt, maar vanuit huis in Nederland via zoom was ik er toch even bij: de CSW. Dat is een terugkerend moment waarop er stil wordt gestaan waar we staan met het bevorderen van meer gelijkwaardigheid voor vrouwen en mannen. Het voelt soms als stilstaan...


In de 20+ jaren dat ik vanaf de academische zijlijn de CSW en gender mainstreaming door de VN volg, zie ik dat er grote sprongen worden gezet maar soms worstelen we door het moeras. Het moeras van onwetendheid en onbekendheid, niet het drijfzand van onverschilligheid en onwil. Genderongelijkheid zie je pas als je het weet en kent. 

De rol van wetenschap

Daar ligt een rol voor academici zoals ik om onderzoek te blijven doen naar gender en met aanbevelingen te komen voor beleidsontwikkeling. Mijn onderzoek richt zich al sinds 2000 op het snijvlak gender en energietransitie. Gelijkwaardige toegang tot duurzame, schone, veilige en betaalbare energie voor iedereen is stevig verankerd in de SDGs en het SustainableEnergyForAll programma van de VN.Gender & energiearmoede

Echter, ook in Europe blijft dit een opgave voor de energiesector en beleidsmakers. Energiearmoede is mede door de stijgende energieprijzen een steeds groter probleem. Energiearmoede heeft een sterke gender-component. De blijvende gender-paygap, zorgt dat meer vrouwen dan mannen in economische armoede leven. Zij zijn oververtegenwoordigd als huurder en daardoor afhankelijk van de energie-efficiënte investeringen van een huisbaas. Vrouwen hebben een grotere zorgtaak dan mannen voor afhankelijke familieleden en vervullen meer tijd met huishoudelijke taken waar energie voor nodig is (denk aan koken, wassen, schoonmaken). Bovendien leven vrouwen langer dan mannen, dus ook langer in energiearmoede. Hoeveel vrouwen er in energiearmoede leven en moeite hebben om de energierekening te betalen is onbekend. Vaak omdat vrouwen geldproblemen oplossen via het sociale netwerk i.p.v. via officiële instanties. Ook omdat zij financieel keuzes maken waardoor de energierekening wel betaald wordt maar er bezuinigd wordt op andere zaken. Echter, vrouwen in energiearmoede hebben minder keuzemogelijkheden om zich aan te passen aan het veranderende klimaat en om mee te doen aan de energietransitie.

CSW66 NGO Briefing met minister Dijkgraaf. Photo @NLatUN

Aanpakken van de klimaatcrisis

Namens 75inQ, het expertisecentrum gender en energietransitie, waren wij uitgenodigd door Atria en WO=MEN om aan de digitale vergadertafel met Minister Dijkgraaf onze zorg te uiten over vrouwen in energiearmoede. Onze oproep om in nauwe samenwerking met de andere betrokken ministeries om de tafel te gaan zitten om gezamenlijk dit  probleem aan te pakken, werd gehoord. Genderongelijkheid en de klimaatcrisis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet in isolatie worden opgelost. 

Ik wens een ieder in New York veel inzichten en inspiratie toe en veel succes om de boodschap van een gender just climate change te verkondigen. 


* Deze blog is geschreven door Dr. Marielle Feenstra, Wetenschappelijk Directeur 75inQ
  

Relevante links:
  • Vind hier het onderzoek naar klimaatverandering en gender  
  • Zie het verslag van een bijeenkomst hier in november over gender en klimaat ter voorbereiding van deze CSW

Comments

Popular posts from this blog

The CSW68 is a wrap!

  Met Nederlands ambassadeur en CSW Facilitator Yoka Brandt op de foto na afloop van de CSW68 “We have reservations on the text. We don’t have instructions to proceed to adoption .” After seven days of negotiations at the UN during this year’s Commission on the Status of Women (CSW), Nigeria almost blocked the negotiated outcome document from being adopted. Almost, because after some formal and informal interventions in Conference Room 4, the Nigerian delegate, flanked by the Dutch Ambassador Yoka Brandt, added: “I now have instructions to support the adoption.” On the balcony filled with civil society as well as in the plenary room there was a clear sigh of relief followed by enthusiastic applause, hugging and photo taking. We have Agreed Conclusions ! Early negotiations As usual, the CSW negotiations process started early February with a Zero Draft , developed by UN Women and the CSW Bureau. And with input and inspiration taken from the Secretary General Report. For the EU, as

CSW68 Youth Dialogue statement by Fenna Timsi

  Dutch youth representative Fenna Timsi gives her statement in the CSW68 Youth Dialogue On Thursday afternoon, 14 March 2024, the Dutch youth representative Fenna Timsi gave her statement in the CSW68 Youth Dialogue inside the UN. The reflections from several participants of this year's Youth Dialogue - the second ever as part of the CSW - were that it has much improved compared to last year. Importantly, many more of the people who were given the floor were actually young people themselves. Many of the statements were rich and relevant in content with clear and important messages for the government delegates in the other room in the UN who had started the negotiations for the outcome document. Read Fenna's statement below or see the full Youth Dialogue here (Fenna's statement is at 1:20:10). Dear all,   As the Dutch UN Youth Representative, I thank you to speak independently on behalf of young people in the Netherlands, not on behalf of the government. I spoke to many yo

Blog van ngo-vertegenwoordiger Gijs Verbraak - week 1

Minister Dijkgraaf (OCW) schud de hand van ngo-vertegenwoordiger Gijs Verbraak Zo, de eerste week van de CSW68 zit erop. Een leuke en drukke week!  Side events   De eerste dagen heb ik vooral evenementen bijgewoond om informatie op te halen. Er worden hier heel veel bijeenkomsten, ‘side events’ genoemd, georganiseerd door overheden en door het maatschappelijke middenveld en activisten.  Ik heb veel geluisterd naar en gesproken met vrouwen en meisjes die te maken hebben met discriminatie en achterstelling. Vrouwen en meisjes die door het systeem in armoede leven. Of die niet worden geaccepteerd simpelweg door wie ze zijn, wat ze doen of van wie ze houden. Aangrijpende verhalen die het belang van de CSW onderstrepen.  Ook heb ik als vertegenwoordiger van het Nederlandse maatschappelijke middenveld in de delegatie deelgenomen aan een aantal officiële gesprekken zoals samen met de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger Fenna Timsi met minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap