Thursday, March 5, 2009

Draft agreed conclusion ontwikkelingen

Ines Orobio de Castro van E-Quality deelt haar CSW ervaringen op de E-quality website en hier op de Wo=men blog.

In haar verhaal verwijst Ines naar de diverse versies van de draft agreed conclusions te vinden. Via die documenten kan men de ontwikkeling in de onderhandelingen volgen.
Zie de E-Quality website voor meer informatie


"3/4 maart 09
Ondanks de financiële crisis is het ontzettend druk. De eerste dag stond zoals gewoonlijk in het teken van lange rijen. Dit keer extra lang omdat een sneeuwstorm de vorige nacht – en op sommige plaatsen dezelfde ochtend - leidde tot een spits-infarct. Bovendien had de stad New York voor de zekerheid alle public schools gesloten, zodat veel mensen nog op de valreep kinderopvang moesten zien te regelen. Te weinig of geen personeel dus, ook bij de registratie desks van de VN voor NGO’s.
Diezelfde eerste dag hadden we een ontmoeting met de Nederlandse delegatie in de PV (Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN). Op dinsdag 3 maart beginnen de eerste EU onderhandelingen, en ons werd gevraagd nog diezelfde middag, dus maandag 2 maart, tekstvoorstellen aan te leveren. Dit hebben we gedaan. De oorspronkelijke tekst van de CSW is de basis, en de passages van de Nederlandse NGO’s staan vetgedrukt (bijlage).
Het leuke is dat een flink aantal andere organisaties de voorstellen van ons hebben overgenomen, aangescherpt en aangevuld (bijlage). Vooraf aan de CSW is er binnen de EU al gepoogd om een eensluidend standpunt te krijgen over het eeuwige struikelblok seksuele en reproductieve rechten. Polen was nu minder fanatiek tegen, maar Malta des te meer. Hier ga ik niet verder over uitweiden want het is elk jaar hetzelfde refrein: reproductieve rechten = abortus. Uiteindelijk komt er dus (weer) een apart statement van Malta, die zich luid en duidelijk tegen abortus zal uitspreken.
Er zijn verder resoluties ingediend over een nieuwe organisatievorm voor gender issues en gender mainstreaming binnen de VN. Ook een over “the girl child and HIV/AIDS” en een over Beijing +15 (in 2010), met het idee weer een speciale Algemene Vergadering te houden. Daarnaast schijnen er plannen te bestaan om rond de volgende CSW een grote happening te houden in het Yankee stadion, maar daar moeten dan wel sponsors voor worden gevonden.
De CSW neemt ook een besluit over de toekomstige werkwijze en over de te behandelen thema’s t/m 2015. In een resolutie staat het voorstel hierover. Er is zoals elk jaar weer een groot aantal “side events”. Dagvullende programma’s. Zo was er een over reproductieve rechten, gesponsord door Nederland. Daarin werd verteld dat in Chili en Namibië (en wie weet welke andere landen) vrouwen die HIV-positief zijn zonder hun medeweten, bijvoorbeeld tijdens een andere operatie, dan wel gedwongen, worden gesteriliseerd. Een 28-jarige Namibische vrouw vertelde dat ze er pas een paar jaar later achter kwam. De “goede bedoeling” hierachter is om aids-weesjes te voorkomen (…..).
De overgang naar het Obama-tijdperk is meteen zichtbaar: geen priesters, nonnen, monniken meer te zien (alleen een paar van het Vaticaan). En ook de stormvaste dames met “motherhood” buttons zijn niet gesignaleerd. Als dat zo blijft, volgende week als de echte onderhandelingen beginnen, is Malta in ieder geval een maatje kwijt.
Morgen, 5 maart, wordt hier officieel wereldvrouwendag gevierd." Ines Orobio de Castro

No comments: