Monday, March 9, 2009

Onderhandelingen over tekst nu plenair van start

Ines Orobio de Castro van E-Quality deelt haar CSW ervaringen op de E-Quality website en hier op de Wo=men blog. Ines plaatst de verschillende versies (voor zoever te beschikking) van de draft agreed conclusions op de E-Quality website. Via de documenten kan men in detail de ontwikkelingen in de onderhandelingen volgen.

5/6 maart 09

"Woensdag was de dag van de statements over het hoofdthema door lidstaten. (Voor die van Nederland zie het blog bericht en CSW website). De Indonesische delegatie riep vrouwen op om “de dood” (HIV/AIDS) niet over te brengen naar echtgenoten en andere mannen. Nogal schokkend: eerst is het de schuld van homo's, nu van vrouwen. Overigens staat deze uitspraak niet op de schriftelijke versie.

Toen de VS aan de beurt waren werd het stil in de zaal. Een van de eerste opmerkingen was dat de VS NGO's zullen ondersteunen die mensen helpen met family planning. Dit had Bush verboden en de afgelopen acht jaar was deze term taboe. Verder een en al handreiking tot samenwerking op allerlei gebied. Er ging een golf van opluchting door de zaal gevolgd door lang applaus. Was echt een historisch moment.
Later, tijdens een side event van juristen was de VS vertegenwoordigster aanwezig, en zij vertelde dat ze in de gangen regelmatig om de nek werd gevlogen! Verder liet ze weten dat de VS vaart willen zetten achter de hervorming en versterking van de gender architecture van de VN (die tot nu toe maar niet wil vlotten).

Ondertussen contact gehad met Carlien Scheele, (Nederlandse regeringsdelegatielid) die vertelde dat veel van onze input voor de Agreed Conclusions door Nederland zijn ingebracht bij de EU-onderhandelingen en ook door de EU zijn overgenomen. Eigenlijk had de EU dinsdag een gezamenlijke standpunt ten aanzien van de Agreed Conclusions moeten hebben, maar vanwege de opstelling van Malta over abortus was dat vrijdag nog steeds niet het geval. Er leek donderdag een akkoord te zijn, in die zin dat Malta apart een verklaring zou afleggen. Maar deze kwam erop terug en presenteerde vrijdag een alternatieve tekst over reproductieve gezondheid. De voorzitter Tsjechië verzuimde in te grijpen en het hele circus begon weer opnieuw. Maandag praat de EU verder.

Vrijdagmiddag zijn de onderhandelingen over het hoofdthema officieel begonnen. Het ging nog voornamelijke over de pre-ambule, waarin wordt opgeroepen tot het ratificeren van verdragen, diverse uitkomsten van eerdere conferenties opnieuw worden bevestigd (reaffirming.....) en andere wereldconferenties worden aangehaald, zoals de Millenium Development Goals 2000 en uiteraard Beijing 1995. Over deze pre-ambuele wordt al behoorlijk gesteggeld, laat staan over de acties die regeringen worden geacht te ondernemen wat betreft het hoofdthema.

Tot slot nog het weerbericht van 7 maart: 18 graden en zon! "
Ines Orobio de Castro

No comments: