Monday, March 2, 2009

side event seksuele oriëntatie en gender identity

Loeky Droesen is bestuurslid van wo=men en programma medewerkster vrouwenrechten bij Aim for human right

“Ook ik bezocht op zondag de NGO consultatie dag, een goede manier om te leren je weg te vinden in het CSW gebeuren. Vanochtend moest ik de sneeuwstorm in. Als je het Amerikaanse nieuws moet geloven, is het een grote ramp. Er zijn scholen dicht en er zijn speciale nieuwsberichten. Maar in de stad, waar meteen werd gestrooid en het tussen de gebouwen warm is, valt het wel mee.

Bij de VN stond een lange rij van mensen, die niet op zaterdag een badge hadden kunnen krijgen. Die rij stond er ’s middags om een uur nog.

Ik besloot ’s ochtends naar een van de side evens te gaan. Recent is er o.a door Nederland, Argentinië, Frankrijk een statement (18 december 2008) naar de President van de Algemene Vergadering gestuurd. Dat klinkt niet heel boeiend, maar de brief ging over het recht om niet gediscrimineerd te worden op basis van je seksuele oriëntatie en gender identity. Het was de eerste keer dat er in de Algemene Vergadering een statement over dit onderwerp voorlag en de brief werd gesteund door meer dan 60 landen.

Dat lijkt een kleine stap maar via kleine stappen komt de onderdrukking en de problematiek van bepaalde groepen op de politieke agenda. Als je immers nu regeringsdelegaties allemaal hoort beweren dat zorgtaken eerlijk verdeeld moeten worden, alsof ze nooit anders hebben gedaan, weet je als NGO-er (NGO = Niet Governmentele Organisatie) dat daar heel veel gelobby aan vooraf is gegaan.

Maakt het in de praktijk wat uit, dat landen iets beweren in de VN? Toch wel, is mijn ervaring. Via de VN kunnen ideeën ook doordringen in het nationale debat. Het is niet voor niets dat er zoveel NGO’s uit de hele wereld naar de CSW komen. Ze weten dat ze hier ideeën kunnen aanbrengen waar ze zich thuis weer op kunnen beroepen.

Tijdens het side event bespraken we het belang van de statement en wat nu de volgende stappen van de NGO community kunnen zijn. Een van de doelen is binnen een jaar of drie een Verenigde Naties resolutie door de Algemene Vergadering te krijgen, met dezelfde tekst. Waarom?, omdat een resolutie bindend is en en dus meer overtuigingskracht heeft.

Het gaat niet makkelijk worden. Er is al een response to the statement waarin een groep landen in nette VN taal uitspreken dat ze niet blij zijn met de statement. Ze halen er o.a de “possible legitimization of many deplorable acts, including pedophilia” en “the family as the natural and fundamental group unit” bij.
Loeky Droesen

No comments: